Medicatie om een eetstoornis te krijgen (maar dan moet je wel onthouden het te nemen): ADHD en eetstoornissen
1 juni 2023
Sophie Gevers
Minor Journalistiek en Nieuw Media, International Studies (BA)

Veel mensen lijden aan eetstoornissen en/of ADHD, maar door het stigma, stereotypen en vooroordelen is het lastig voor mensen om hulp te zoeken. Aan de hand van een animatie worden mogelijke redenen voor het verband besproken, zoals impulsiviteit, geen tijdsbesef of organisatie en de rol die laag zelfbeeld speelt. Deze video brengt eetstoornissen in verband met ADHD en belicht de mogelijke redenen dat deze combinatie zo’n prominent intrede maakt en suggereert een aantal oplossingen.

1 juni 2023 |
Sophie Gevers
Minor Journalistiek en Nieuw Media, International Studies (BA)