De Grote Europashow in Leiden: “Ik heb het idee dat onze generatie steeds socialer wordt in politiek opzicht”
4 juni 2019 |
Eline Weterings
Foto: Eline Weterings

Bij de Europees Parlementsverkiezingen in 2015 was de opkomst onder jongeren slechts 18%. Dat moest veranderen, vonden de drie Amsterdamse vrienden Dylan Ahern, Jochem Jordaan en Floris Rijssenbeek. Zij startten daarom onder de naam ‘de Kiesmannen’ de Grote Europashow: een interactieve en informatieve show over de Europese Unie die jongeren naar de stembussen zou moeten krijgen. Op dinsdag 15 mei, iets meer dan een week voor de verkiezingen, stonden ze in studentenstad Leiden.

De avond is georganiseerd in samenwerking met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, een gezamenlijk bestuur van de grote vijf studentenverenigingen van Leiden. De opkomst bestaat dan ook vooral uit studenten. Op statafels in de hal van de Standsgehoorzaal staan bierflesjes uitgestald en mensen staan rustig te borrelen – het heeft een informele en studentikoze sfeer.

De borrel bij inloop. Foto: Eline Weterings

De show begint met een vogelvlucht door de geschiedenis van Europese samenwerking. In heldere taal wordt zeventig jaar aan verdragen, spanningen en onderhandelingen uitgezet. De Kiesmannen zelf maken daarna een grootse entree, begeleid door lichten en muziek.

Het zet de toon voor de avond. Op een vlotte manier vertellen de twee presentatoren hoe de Europese Unie eigenlijk werkt, waar we nu precies op stemmen en wie de beslissingen maakt. Ook de standpunten van alle grote partijen wat betreft milieu, economie, migratie en de toekomst van Europa wordt in heldere taal uitgelegd – soms zelfs begeleid door een liedje of rap.

De Kiesmannen op het podium. Foto: Eline Weterings

De Kiesmannen zijn ook benieuwd naar de kennis van de zaal, die ze overigens “erg wit” vinden. Met lichtjes die voor de show zijn uitgedeeld testen de aanwezige studenten hun kennis over grote issues in de Europese politiek. Degene die als laatste overblijft mag op het podium vertellen hoe zij de toekomst van Europa voor zich ziet.  

Na afloop van het evenement staat buiten een aantal studenten te flyeren. Ze delen folders uit voor Volt, in de hoop jongeren te trekken om op de partij te stemmen. Iris (22) is een van hen:

“Volt staat voor meer Europese samenwerking. Ik ben daar zelf ook heel erg voor, omdat ik denk dat dat in ieder geval voor Nederland maar ook voor andere Europese landen op socio-economisch gebied bevorderend is. De standpunten van Volt zijn redelijk vergelijkbaar met D66 en GroenLinks. Dat zijn ook partijen waar ik eerder op heb gestemd. Ik denk dat de partij vooral jongeren gaat aantrekken, omdat ouderen vaak wat conservatiever zijn en de stap naar meer samenwerking binnen Europa spannender vinden. Jongeren zijn vaak enthousiaster om verandering teweeg te brengen. Ik heb het idee dat onze generatie steeds socialer wordt in politiek opzicht.”

De borrel na afloop. Foto: Eline Weterings

Toch denkt niet iedereen positief over het effect van de show op de opkomst van jongeren. Student Bram (21): “Ik denk dat de mensen die naar een evenement als dit gaan sowieso al van plan waren om te stemmen. Ook was het voor mij niet echt nieuwe informatie, en ik denk dat dat voor meer mensen in de zaal gold. Toch was het wel leuk dat het wat speelser werd gedaan, bijvoorbeeld met de liedjes. Het was duidelijk gericht op studenten: er werden veel studentikoze termen gebruikt, wat het niet per se altijd onpartijdig liet lijken. Ze noemden Thierry Baudet bijvoorbeeld een spijtknor.”

4 juni 2019 |
Eline Weterings