Vrouwelijke pioniers in de Europese politiek
2 juni 2019 |
Robin van Berlo
Affiche: "Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht." Foto: Theo Molkenboer

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de Nederlandse vrouw volledig kiesrecht ontving. Niet alleen mochten vrouwen zich nu verkiesbaar stellen, maar ook zelf hun stem uitbrengen was nu mogelijk. Een revolutionaire stap in de vrouwenemancipatie werd in 1919 in Nederland genomen, maar hoe is het in de tussentijd Nederland en de rest van Europa vergaan? In onderstaande kaart zijn verschillende vrouwen te zien die een belangrijke rol speelden in de emancipatie van de vrouw binnen de politiek; vaak waren zij de eersten in wat ze deden.

2 juni 2019 |
Robin van Berlo