‘Volgens mij zijn het vaak mensen die voor verdeling van alles zijn, en daarom zo links mogelijk stemmen’
2 juni 2019 |
Sander Kisteman
Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay

De Europese verkiezingen zijn geweest. Het lijkt erop dat politiek links de verkiezingen gewonnen heeft, hoewel rechts het debat domineerde. Waarom hebben de mensen gestemd wat ze gestemd hebben? En hoe denken ze over mensen die radicaal anders dan hen stemmen? Tijd voor een interview met een Groenlinks- een CDA- en een FvD-stemmer.

Wat zijn de grootste voordelen van de EU?

Joost (stemt Fvd): Er zijn volgens mij twee voordelen aan de EU. We kunnen als handelsland makkelijker goederen verkopen aan andere landen binnen de EU, wat er ook voor zorgt dat buitenlandse bedrijven zich sneller in ons land zullen vestigen. Het tweede voordeel is dat we door samenwerking op militair gebied meer een macht zijn om rekening mee te houden op het wereldtoneel. Ik ben echter geen voorstander van een Europees leger, daar krijgen Frankrijk en Duitsland veel te veel macht over dan.

Dianne (stemt CDA):Ik denk dat een voordeel van de EU is dat het je als land een mooie samenwerking geeft in verschillende domeinen. Als eerste kunnen er door een grote samenwerking makkelijker stappen worden gemaakt in de aanpak van het milieuprobleem. Als één land lijkt het soms weinig invloed te hebben op een omgeving, maar als er door zo’n groot verband een beslissing wordt gemaakt heeft het meteen meer invloed. Daarnaast kan door de samenwerking denk ik ook een betere aanpak voor criminaliteit worden bereikt, omdat er meer overleg plaats vindt tussen verschillende landen. Ik denk dat het bij dit soort grote onderwerpen noodzakelijk is dat er een besluit wordt genomen voor meerdere landen en dat niet ieder land het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Dominique (stemt Groenlinks): Binnen de EU is het handig dat we samen kunnen werken op problemen die spelen op grote schaal, zoals bijvoorbeeld de milieuvervuiling en het aanpakken daarvan, handel, veiligheid en gezondheid. Verder kan je door de EU internationaal reizen en werken aan een internationaal treinnetwerk. Daarnaast is de EU opgericht voor het behouden van de vrede, en dat blijft natuurlijk belangrijk.

Dominique is student aan de universiteit van Leiden.

Daar zit ze in haar tweede jaar van de bachelor psychologie.

Ze komt oorspronkelijk uit Groningen.

En wat zijn dan de nadelen aan de EU?

Dominique: Doordat we samenwerken komen er ook grenzen aan waar we zelf over kunnen beslissen. Ik vind dit echter niet een heel groot probleem en ben pro-EU.

Joost: We steken als Nederland veel te veel geld in de EU als contributie, helemaal in verhouding met hoeveel we terugkrijgen. Ook kunnen we over veel dingen niet meer zelf beslissen, bijvoorbeeld over het pulsvissen. Nederland wil daar graag mee doorgaan, het is bovendien een innovatieve methode en dan moeten we er van de EU weer mee stoppen. Verder kunnen we niet meer onze eigen grenzen bewaken of sluiten.

Dianne: Ik denk dat de nadelen zijn dat landen worden beperkt in het maken van eigen beslissingen. Zoals ik bij de vorige vraag al noemde vind ik het bij grote onderwerpen belangrijk dat er een beslissing voor meerdere landen wordt gemaakt, maar denk ik dat er voor kleinere onderwerpen nationaal of met een kleiner groepje landen een beslissing kan worden genomen. Daarnaast denk ik uit eigen ervaring dat het niet altijd duidelijk is wat de EU besluit en waar de EU zich mee bezig houdt. Dat beïnvloedt naar mijn idee ook het stemgedrag van mensen. Daarin zou ik meer transparantie willen zien.

Joost, 20 jaar, studeerde fysiotherapie, maar doet momenteel een tussenjaar.

Hij komt uit gezin van vijf in het Overijsselse Nieuwleusen.

Thuis stemmen ze Christenunie/SGP, hijzelf stemt op Forum voor Democratie.

Waar heb je je stem gebaseerd tijdens de laatste verkiezingen?

Joost: Forum voor Democratie wil meer beslissingen overlaten aan het volk. Dat lijkt me gunstig, omdat je dan zelf kan beslissen over wat er moet gebeuren. Aan de andere kant vind ik ook dat als je een partij kiest, dat je er dan ook vertrouwen in moet hebben zij het goed gaan doen. Verder wil Fvd ons weer de controle over onze eigen grenzen teruggeven, dat spreekt me ook erg aan.

Dominique: Voor mij is het onderwerp klimaat het allerbelangrijkste op het moment. Ik vind dat er meer radicaal iets moet worden gedaan om de klimaatverandering te beperken. Groenlinks vindt dit zelf ook heel belangrijk en laat dit duidelijk zien in haar verkiezingsstandpunten. Zij wil zich inzetten voor schone energie en een internationaal treinnetwerk zodat er minder gevlogen hoeft te worden. Dit waren voor mij de belangrijkste punten.

Dianne: Ik heb mijn stem voornamelijk gebaseerd op de gelezen stukjes van de NOS. Ik heb daarbij meegenomen wat ik bij andere vragen al heb vermeld: meer transparantie van de EU richting burgers, samenwerking tussen veel landen en beslissingen over grote vraagstukken maken binnen de EU. Deze punten vond ik het meest naar voren komen in het stukje van het CDA.

Dianne, 21 jaar, studeert in Leiden aan de Hogeschool en Universiteit.

Daar zit ze in haar vierde jaar van de bachelor Academische Pabo.

Oorsponkelijk komt ze uit Emmen, later is ze verhuisd naar Waddinxveen

Snap je de mensen die radicaal anders stemmen dan jij?

Dominique: Ik begrijp goed dat mensen op FvD stemmen, maar ben het er zelf absoluut niet mee eens natuurlijk. We leven in onzekere tijden met veel lastige punten zoals vluchtelingen, economie, klimaat etc., maar de dingen die mensen vooral zien zijn de vluchtelingen die in de buurt komen wonen. Dit lijkt hiermee een groot probleem en mensen voelen zich gepasseerd. FvD weet hier heel goed op in te spelen en zij staan enorm voor Nederland en haar pracht. Dit voelt dichter bij huis en spreekt hiermee best wel wat mensen aan. Verder kan hij natuurlijk ook mooi kletsen. Ik snap dus best dat mensen erop stemmen.

Joost: Ja, ik snap de andere kant ook wel. Volgens mij zijn het vaak mensen die voor verdeling van alles zijn, en daarom zo links mogelijk stemmen, of mensen die grote waarde hechten aan het klimaat en daarom zo groen mogelijk stemmen. Ik ben het alleen niet met ze eens, al helemaal niet met dat Nederland daarin weer het voorbeeldland moet spelen.

2 juni 2019 |
Sander Kisteman