De zestienjarige Greta Thunberg probeert het klimaat te redden door te “school-staken”
2 juni 2019 |
Nina Winkel
Foto: European Parliament

Op 16 april sprak de 16-jarige, Zweedse Greta Thunberg voor het Europees Parlement. Ze spoort politici aan meer actie te nemen tegen klimaatverandering. Hoe ver reikt de stem van deze jonge activiste eigenlijk?

Ze is pas zestien jaar oud, maar heeft nu al een nominatie voor de Nobelprijs van Vrede op haar naam staan. De Zweedse Greta Thunberg trok voor het eerst de aandacht van de media in 2018. Vanaf het einde van de zomervakantie tot en met 9 september, de dag van de Zweedse parlementsverkiezingen, staakte ze elke dag voor het parlement. Haar doel? De dreigende klimaatverandering onder de aandacht brengen bij politici. 

Staken doet ze nu nog steeds, maar tegenwoordig alleen op vrijdagen. Dit noemt ze “school-staken”. Ze heeft gezegd dit te doen totdat politici het klimaatakkoord van Parijs gaan naleven. Haar hoofddoel is dan ook om de wereld bewust te maken van de gevaren van klimaatverandering. Ze hoopt verandering aan te sturen met haar daden en speeches. Honderden jongeren door heel Europa hebben haar voorbeeld al gevolgd en school-staken ook elke vrijdag. 

In 2018 sprak ze zelfs op de klimaatconferentie van Katowice voor leden van de Verenigde Naties. Haar eerlijke speech, waarin ze leiders aanspoort actie te ondernemen, trok enorm veel aandacht. “We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.”  Deze woorden maakten veel indruk op de leden, maar hebben uiteindelijk niet tot verschil geleid. Ze Er zijn namelijk geen nieuwe afspraken gemaakt.

De gelegenheid om te mogen spreken voor de Verenigde Naties was een van Thunberg’s hoogtepunten, maar nog bewonderenswaardiger is dat ze op 16 april 2019 voor het Europees Parlement stond. In een eerlijke speech noemde ze haar standpunten voor de leiders van de EU, waarin ze nadruk legde op de aandacht die herhaaldelijk aan kwesties zoals de Brexit wordt gegeven, maar zelden aan de dringende klimaatverandering. Volgens Thunberg moet het Parlement de focus juist naar deze problemen verschuiven en moeten de klimaatdoelen zelfs verdubbeld worden. “In this election, you vote for the future living conditions of humankind,” luidde haar woorden. 

Deze woorden bereikten ook snel Nederland. In het Nederlandse politieke klimaat is Greta Thunberg namelijk ook al een bekende naam. Zo heeft GroenLinks haar uitgenodigd voor een hoorzitting op 6 juni in de Tweede Kamer, waar jongeren over klimaatbeleid mogen spreken. Dit wordt georganiseerd omdat de klimaatverandering juist enorm veel invloed heeft op de toekomst van deze jongeren. Volgens GroenLinks is dit een perfecte gelegenheid voor Thunberg om Nederland te bezoeken, ook omdat klimaatbeleid niet alleen een nationaal probleem is, maar juist een grensoverschrijdend probleem.

Toch wordt ze niet hartelijk ontvangen door alle Nederlandse politici. Zo spreekt Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, zich negatief uit over Thunberg op Twitter. Baudet staat er wel om bekend dat hij de invloed van de mens op het klimaat ontkent. Hij geeft dan ook met duidelijke woorden aan Thunberg niet serieus te nemen.

:

Eén ding is duidelijk: de stem van Thunberg wordt door velen al duidelijk gehoord. Haar invloed wordt al gedemonstreerd door de honderden jongeren die onder het mom “Friday’s for Future” elke vrijdag school missen om de straat op te gaan. Er kan nog niet gezegd worden dat haar woorden op hoog niveau al verschil maken, maar om op 16-jarige leeftijd al zo’n groot bereik te hebben kan alleen maar veel beloven voor de toekomst. En met de juiste groep mensen achter zich zou Greta Thunberg zeker de aanleiding kunnen zijn tot baanbrekend gedrag omtrent klimaatverandering.

Foto: Tommi Boom. Jongeren zijn geïnspireerd door Thunberg om de straat op te gaan om het klimaat te redden
2 juni 2019 |
Nina Winkel