“De vraag is niet of je een Europees leger wilt, de vraag is of je wel voor Europa wilt sterven”
Foto: Alle kandidaten van jong naar oud, met als jongste de 17-jarige Bibi Wielinga (links) van VOLT. Foto genomen door Serenay Sayar.

Reportage: Het lanceringsdebat van de Jongerenkieswijzer in Pakhuis De Zwijger

De Europese Parlementsverkiezingen staan voor de deur. Een Jongerenkieswijzer is dan op zijn plaats. Afgelopen donderdag werd de Jongerenkieswijzer gelanceerd in samenwerking met IZI Solutions en Vereniging Nationale Jeugdraad (NJR) in Pakhuis De Zwijger. De lancering ging gepaard met een Europees verkiezingsdebat over de toekomst van Europa. Europarlementariër-kandidaten van verschillende partijen kwamen bijeen om het debat met elkaar aan te gaan. Cemil Yılmaz en Dionne Abdoelhafiezkhan van IZI Solutions hebben het programma gehost. 

De Jongerenkieswijzer is ontwikkeld met het idee om jongeren te helpen oriënteren over hun partijkeuze voor de Europese Parlementsverkiezingen. De kieswijzer heeft twintig stellingen met betrekking tot onderwerpen waar jongeren geïnteresseerd in zijn. De avond begon met een verkiezingsshow van De Kiesvrouwen over de Europese politiek. Daarna ging het over naar een informatieve lezing over hoe het werkt in Brussel. Romy Heymans, coördinator van de campagne #PROVETHEMWRONG, vestigde aandacht op het gegeven dat jongeren een zeer lage opkomst hadden tijdens de vorige Europese verkiezingen in 2014. Namelijk maar achttien procent. Met haar campagne wil ze in samenwerking met een partnernetwerk optreden tegen dit fenomeen om jongeren meer bewust te maken voor de Europese politiek.

Eindelijk, het startsein werd gegeven voor het debat. De onderstaande kandidaten voor het Europees Parlement deden mee. Er waren drie stellingen en per stelling gingen de geselecteerde partijen met elkaar in discussie. De partijen konden kiezen om tegen de stelling te zijn, voor de stelling te zijn en er neutraal in zijn. De kandidaten op een rij:

 • Liesje Schreinemacher (nr. 5 van de VVD)
 • Raoul Boucke (nr. 2 van D66)
 • Bibi Wielinga (nr. 4 van VOLT)
 • Eline van Nistelrooij (nr. 3 van GroenLinks)
 • Tom Berendsen (nr. 3 van CDA)
 • Auke Zijlstra (Europarlementariër PVV)
 • Gideon Everduim (nr. 4 van DENK)
 • Eva Akerboom (nr. 7 van PvdD)
 • Lara Wolters (nr. 7 van PvdA)
 • Diederik van der Loo (nr. 8 van SP)
 • Bryant Heng (ChristenUnie)

“De vraag is niet of je een Europees leger wilt, de vraag is of je wel voor Europa wilt sterven.” – Auke Zijlstra (PVV)

Stelling: Er moet een gezamenlijk Europees leger komen.

Voor wie het nooit eerder gehoord heeft kan deze stelling in eerste instantie absurd klinken. Maar toch is het een terugkomend thema waar over nagedacht wordt. Het was dan ook spannend hoe de partijen zich zouden opstellen tegen deze stelling. Enkele vermoedens waren er natuurlijk al en die waren niet voor niks. D66, die bekend staat als pro-Europa, stond achter de stelling. De nieuwe, progressieve en pan-Europese beweging VOLT was ook voor de stelling. Alle overige partijen waren tegen de stelling. Het leek alsof Diederik van der Loo (SP) zich nog net inhield om geen facepalm gebaar te maken en zei dan ook verbouwereerd: “Laat je niet gek maken in zo’n discussie.” 

De 17-jarige Bibi Wielinga (VOLT): “We moeten bewust zijn van onze positie op het internationale podium. Het is een logische oplossing tegen groeiende krachten zoals China.” Raoul Boucke (D66) kwam met uitspraken als: “We willen geen vaag, maar een heel duidelijk Europese samenwerking, zoals een gezamenlijke Europees leger. Omdat we ons moeten kunnen verdedigen als er krachten buiten Europa een bedreiging vormen.” Terwijl Eva Akerboom (PvdA) duidelijk wilde maken dat we hiervoor geen leger nodig hebben, kwam Auke Zijlstra (PVV) uiteindelijk met de verlossende oneliner: “De vraag is niet of je een Europees leger wilt, de vraag is of je wel voor Europa wilt sterven.” Ondanks vragen uit het publiek of de NAVO niet genoeg is voor de veiligheid, of hoe je jongeren denkt te willen werven voor een EU-leger, kwam daar geen duidelijk antwoord op van de voorstanders. 

“Mensen slaan niet zomaar op de vlucht.” – Gideon Everduim (DENK)

Stelling: Vluchtelingen moeten in de eigen regio, buiten Europa, opgevangen worden.

Auke Zijlstra (PVV), in plaats van arabist Hans Jansen gekomen in het Europees Parlement na diens overlijden, vond het vanzelfsprekend dat vluchtelingen moeten worden opgevangen in de eigen regio. Ook Tom Berendsen (CDA) deelde deze mening, hetzij wat meer genuanceerd. Tot ergernis van Gideon Everduim (DENK), meer bekend als rapper Gikkels. Hij vond dat migratie niet gezien mag worden als een probleem. Hij benadrukte dat de kern van migratie uit het kolonialisme van Europa voortkomt. Vanwege het Europees kolonialisme van vroeger zou er nu migratieproblemen zijn. Daarom horen migranten niet gezien te worden als probleem, maar als mens. “Want mensen slaan niet zomaar op de vlucht”, vond Gideon. Hiermee was zijn standpunt het meest opvallend tussen de andere partijen. Eva Akerboom (PvdD) vond dat er extra geld moest komen voor opvangen in de regio, mits het geld goed wordt gebruikt. 

“Wat ons betreft is het niet zo dat je geen verdrag sluit met een land als het niet aan alle duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.” – Liesje Schreinemacher (VVD)

Stelling: EU-landen mogen alleen handelsverdragen afsluiten met landen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De klimaatdoelstellingen, een thema dat erg speelt bij deze Europese Verkiezingen. Het debat liep hier dan ook hoog op. Bryant Heng (ChristenUnie) vond dat vanuit christelijke oogpunt de zorg voor de schepping als belangrijk moet worden geacht. Daarom heeft hij zicht neutraal opgesteld bij deze stelling. Maar dat we ook realistisch moeten zijn en dat we als Europa beter coördinerend moeten optreden dan dat we opheffend zijn. Liesje Schreinemacher (VVD) vond dat deze stelling niet de oplossing is om de klimaatdoelstellingen te halen. “In de handelsverdragen worden al bepaalde duurzaamheidseisen opgenomen, zoals eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden. Wat ons betreft is het niet zo dat je geen verdrag sluit met een land als het niet aan alle duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.”, zei Schreinemacher.

Eline van Nistelrooij (GroenLinks) was het hier duidelijk niet mee eens. Nadat Schreinemacher vroeg of het niet overdreven is om geen handelsakkoorden te sluiten omdat dat ons geld kost; benadrukte Nistelrooij met fellere toon dat handel geen doel is op zich, maar een middel om doelen te bereiken. Namelijk het vergroten van welzijn, en geen welvaart in de terminologie van de VVD. De vraag is dan natuurlijk hoe je het welzijn denkt te verhogen als er geen welvaart is. Het was dan ook typisch tijdens deze stelling dat twee totaal verschillende partijen als de VVD en GroenLinks lijnrecht tegenover elkaar stonden. 

Foto: bewustmaking van jongeren voor de Europese verkiezingen. Foto genomen door Abdulhamit Yücel.