De Tandeloze tijger: Europa in 5 scenario’s
12 mei 2019 |
Daan van Veen

Op 1 maart 2017 publiceerde de Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker het ‘Witboek over de toekomst van Europa’. In dit rapport schetste de Commissie in 5 verschillende scenario’s welke kant Europese Unie tot 2025 mogelijk op kon gaan. In Theater de Veste in Delft konden bezoekers op donderdag 9 mei tijdens het Europa Café in gesprek gaan over deze 5 scenario’s.

Aarzelend schoven bezoekers die het café van De Veste binnenkwamen aan bij één van de zes tafeltjes met scenario’s. Jawel, zes, want er was een blanco-tafel aan toegevoegd. ‘Vanavond is het de bedoeling dat jullie ook je eigen scenario kunnen schetsen over de toekomst van Europa’, aldus Mendeltje van Keulen, de aanvoerster van deze avond. Van Keulen is lector in The Changing Role of Europe aan de Haagse Hogeschool. Onder haar leiding konden de deelnemers aan deze tafeltjes hun ideeën op het witte papier schetsen.

Aan elke tafel zat een moderator, die de gesprekken zo nodig op gang hield, vragen stelde en de conclusies op het witte papier noteerde. Elke tien minuten wisselden alles groepjes van tafel om weer over een nieuw scenario in discussie te gaan. Toch bleken die tien minuten lang niet genoeg. Het belletje waarmee werd gebeld als de ronde voorbij was, klonk elke ronde weer erg vroeg. Dus met een diepe zucht van ‘We zijn er nog niet, maar vooruit’ verplaatste iedereen zich naar het volgende tafeltje.

Het aantal geïnteresseerden dat bij aanvang binnen was, bleek precies genoeg voor het vullen van de zes tafeltjes. Het interactieve Europa-café werd georganiseerd door Europe Direct Den Haag, Studium Generale TU Delft en AEGEE. Het vond plaats in het kader van ‘Delft in de ban van Europa’. Een programma waarmee Studium Generale met verschillende activiteiten de inwoners van Delft klaarstoomt voor de Europese verkiezingen en een mogelijke Brexit.

De avond begon met een introductie door Van Keulen, die het publiek een interessante vraag voorlegde. ‘Welk dier associeer je met Europa?’ ‘Zelf hoor ik vaak het antwoord de tandeloze tijger’ noemt Van Keulen als voorbeeld. ‘Een olifant’, antwoordde een man uit het publiek, ‘met zijn grote gewicht zou het beest met veel kracht iets kunnen doen, tegelijkertijd kan hij door een log lichaam niet veel voor elkaar krijgen.’ Een koe en een pinguïn waren andere antwoorden die naar voren kwamen.

Foto: Witboek over de toekomst van Europa

De scenario’s riepen veel verschillende reacties en vragen op. Doorgaan hoe het nu gaat bleek geen populaire optie. Welk pad bewandelt de EU nu precies? Is dit geen aanmodderen? Bij het scenario ‘Niets dan de interne markt’ trok het publiek al snel de conclusie dat je hierbij onvermijdelijk ook te maken krijgt met zaken die verder gaan alleen economisch beleid. Bijvoorbeeld veiligheid, transport en gezondheid. En is het scenario ‘Wie meer wil, doet meer’ niet te vrijblijvend?

Als het aan het publiek lag zou de EU moeten kiezen voor ‘Veel meer samenwerken’. ‘Dat zien wij vaker bij een hoogopgeleid publiek in een studentenstad als Delft’, merkte een van de moderatoren op. ‘De promotie voor de Europese Unie vanavond heeft goed gewerkt!’, grapte Mendeltje van Keulen. Op vraag welk scenario het meest waarschijnlijk tot stand zal komen antwoordde bijna de helft van het publiek voor ‘Doorgaan zoals het nu gaat’ (zie foto).

De stelling die aan het publiek gesteld werd

Toen de zes scenario’s door alle groepjes doorlopen waren kwam de avond ten einde. Na een slotwoord werden de deelnemers verzocht met een zekere spoed het café te verlaten. Het publiek uit de grote zaal van Theater de Veste zou na een voorstelling van Peter Heerschop het kleine zaaltje overnemen voor een drankje. Of de deelnemers achteraf een duidelijker beeld hadden over de toekomst van de EU of juist meer erover waren gaan twijfelen bleef maar de vraag.

Met goede raad terug naar huis


12 mei 2019 |
Daan van Veen