De universitaire verkiezingen uitgelicht door ONS’er Magriet Beeksma
12 mei 2019 |
Izra ter Weer
In de week van 8 april 2019 vonden de universitaire verkiezingen van de Universiteit Leiden plaats. Tijdens deze verkiezingen kunnen studenten stemmen op vertegenwoordigers in de Universiteitsraad en de Faculteitsraad. Magriet Beeksma, 22 jaar en studente Politicologie, was verkiesbaar voor de partij ONS Leiden. Met 68 stemmen is ze verkozen en zit nu in de faculteitsraad. Ze vertelt over waarom ze zichzelf verkiesbaar stelde, wat deze verkiezingen precies inhouden, waar de verschillende studentenpartijen voor staan en wat ze wil doen nu ze verkozen is.

Magriet Beeksma is op dit moment bezig met het schrijven van haar scriptie voor de bachelor Politicologie aan de universiteit van Leiden. Hierdoor heeft ze volgend jaar veel tijd over. Om deze tijd nuttig te besteden, besloot ze zich verkiesbaar te stellen voor de faculteitsraad van de faculteit der Sociale Wetenschappen. Gezien haar studie leek het haar ook interessant om de politiek op een kleinschalig niveau te zien functioneren en er deel van uit te maken. “Zowel de faculteitsraad als de universiteitsraad zijn medezeggenschapsorganen van de universiteit”, aldus Beeksma. “De Universiteitsraad heeft medezeggenschap op universiteit niveau. De Faculteitsraad spitst zich toe op de faculteit.”

Beeksma thuis in Leiden in haar verenigingshuis. Foto: Izra ter Weer

Duurzaamheid

Beeksma zelf stond op de lijst van de partij ONS Leiden, afkorting voor Ondernemende Studenten Leiden. De partij staat voor studenten die extra activiteiten willen doen naast hun studie, zoals besturen, commissies, topsport of werk. “De partij vindt het belangrijk dat studenten hun vrije tijd zelf kunnen indelen”, zegt Beeksma. “Denk hierbij aan hoorcolleges die worden opgenomen en online worden gezet, zodat studenten niet afhankelijk zijn van de tijd waarop het hoorcollege op de universiteit wordt gegeven. Ook vindt de partij het verduurzamen van de universiteit cruciaal.” Op de vraag of Beeksma zich in haar persoonlijke leven ook bezighoudt met duurzaamheid antwoordt ze: “Zoveel mogelijk! Ik scheid op de universiteit altijd mijn afval in de daarvoor voorziende recycle-bakken. De universiteit is al goed op weg wat duurzaamheid betreft op de verschillende faculteiten, maar het kan nog stukken beter. Zo zouden er bijvoorbeeld op de daken van universiteitsgebouwen zonnepanelen kunnen komen. Ook zou er geen plastic in de kantines meer moeten zijn.” 

Beeksma schrijft tussen haar taken binnen de partij ook nog haar scriptie. Foto: Izra ter Weer

Beeksma vindt dat er helaas niet genoeg aandacht voor de universitaire verkiezingen is. “Het zou vanuit de universiteit meer gepromoot kunnen worden, want weinig studenten zijn op de hoogte van deze verkiezingen, terwijl het juist voor hen van belang is dat ze stemmen. Het opkomstpercentage was dit jaar 26%, wat relatief goed is voor universitaire verkiezingen, maar alsnog een zeer lage opkomst is. Zo zou er in colleges meer aandacht voor de verkiezingen moeten zijn, bijvoorbeeld door aan het begin kort en neutraal over de verkiezingen te praten en aangeven waar en wanneer er gestemd kan worden.” Beeksma heeft dit zelf ook gedaan met mede-partij genoten, maar dan werd er expliciet voor ONS gepromoot met de vraag aan de studenten op hen te stemmen.

Beeksma

“We zijn actieve mensen die ook willen leren van het studentenleven en niet alleen van de studie”

Zelf kende Beeksma al een paar mensen die bij een partij zaten voor de universitaire verkiezingen. Beeksma: “Op sociale media zag ik promoties en oproepen voorbij komen en ik hoorde dat ze altijd mensen zoeken, dus ik heb me opgegeven. De stemmen heb ik vooral geworven door via sociale media de verkiezingen en de partij te promoten door middel van filmpjes. Voor de verscheidene faculteiten werden filmpjes gemaakt over waar ONS voor staat en op welke gebieden de partij die faculteiten zou kunnen vertegenwoordigen.” Tijdens de stemperiode stond Beeksma gedurende de hele week op de universiteit om mensen aan te spreken, uit te leggen waar de partij voor staat en te vragen of ze vervolgens wilden stemmen.

De sticker van Beeksma’s partij op haar deur. Foto: Izra ter Weer

Andere partijen

Naast ONS Leiden zijn er nog vier andere partijen. Zo is er nog de partij voor de Christelijke Studenten Leiden (CSL), de Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) en de Liberale Studentenpartij (LSP). Tenslotte is er nog de Democratische Studentenpartij – Den Haag (DSP). Deze partij staat vooral voor de internationale student en is gefocust op Den Haag. Volgens Beeksma onderscheidt ONS zich van de andere partijen in de zin dat de partij gefocust is op het studentenleven. “Bijna iedereen die aangesloten is bij de partij zit ook bij een studie- of studentenvereniging, doet aan sport, etc. Wij zijn actieve mensen die ook willen leren van het studentenleven en niet alleen van de studie. “

Beeksma

“Ga allemaal stemmen volgend jaar

Nu ze is verkozen, hoopt Beeksma zich in te kunnen zetten voor de belangen van de studenten en ook daadwerkelijk de standpunten van ONS door te kunnen voeren. “Er zijn zeven zetels gewonnen door vijf partijen, dus iedereen zal moeten compenseren. Maar uiteindelijk is de basis van elke partij gelijk en dat is de student vertegenwoordigen.” In de verkiezingsweek heeft Beeksma veel studenten gesproken. Hierdoor denkt ze een goed beeld te hebben van wat mensen willen en verwachten van de partij. Ze voegt toe: “Studenten kunnen altijd contact opnemen met de raadsleden als ze problemen hebben of als ze dingen veranderd willen zien worden. Zo was er bijvoorbeeld een jongen die een master wilde doen waar je gemiddeld voor de studie Politicologie een 7 voor moest staan, of heel actief moest zijn geweest en extra activiteiten naast je studie gedaan moest hebben. Deze jongen had in het bestuur gezeten van het Studenten Muziekgezelschap ‘Sempre Crescendo’. Hij was helaas alsnog niet toegelaten tot de master. Na de faculteitsraad te hebben benaderd, wordt er nu over gediscussieerd.” Als laatste woorden wil Beeksma graag zeggen: “Ga allemaal stemmen volgend jaar!”

Beeksma’s officiĆ«le partijfoto.

12 mei 2019 |
Izra ter Weer