Europa voor studenten
1 april 2019 |
Sander Kisteman
Afbeelding van Bruno Glätsch via Pixabay

Jongeren zijn lastig naar de stembus te krijgen als het gaat om de Europese verkiezingen. De laatste keer dat we mochten stemmen voor het Europees Parlement kwam maar 18 procent van de 18- tot 24-jarigen naar het stemlokaal, terwijl Nederland het met een algemeen opkomstpercentage van 37 procent niet slecht deed. Ook onder studenten leven de Europese verkiezingen een stuk minder dan die voor ons eigen parlement. Volgens sommigen komt dat ‘omdat ze niet beseffen wat er op het spel staat.’

Europa lijkt vaak ook een op afstand staand orgaan dat weinig te maken heeft met ons studentenleven. Je studie wordt betaald door de nationale overheid en jezelf, lenen doe je van ome DUO en als we dan een keer in aanraking komen met de EU is het doormiddel van internationale studenten, die de al krappe studentenwoningmarkt nog krapper maken. Toch biedt de EU ook juist voor studerende jongeren veel kansen.  Een kleine zoektocht levert een aantal voorbeelden op.

Erasmus+

Zo heeft de EU het Erasmus+ programma opgezet. Dit is een programma dat investeert in onderwijs en jongeren. Als student kan je via dit programma bijvoorbeeld een beurs krijgen om in het buitenland te studeren. Je betaald dan ook geen registratiekosten of collegegeld aan die buitenlandse universiteit.

Momenteel loopt het programma tot 2020, maar er lag een voorstel van de Europese Commissie om dit te verlengen tot 2027. Ook wilde de Europese Commissie dan het budget verdubbelen, naar 30 miljard euro. De Europese Commissie heeft dat voorstel voorgelegd aan het Europees parlement, dat het op 28 maart van dit jaar heeft ingestemd.

Dit is een voorbeeld van een onderwerp dat studenten heel erg aangaat, en waar het door ons gekozen parlement de beslissende stem heeft.

Promovendi

Een ander voorbeeld. Stel dat je je studie straks afgerond hebt en je bent gepromoveerd. Dan ben je een zogenaamde jonge onderzoeker. Vanuit de universiteit kan je dan een beurs krijgen om dat onderzoek dat je zo aan het hart ligt te gaan doen, maar stel dat de universiteit daar geen geld voor beschikbaar heeft, dan kan je het altijd nog bij de EU proberen. Via het Horizon 2020 programma geeft de Europese Unie beurzen aan die jonge onderzoekers, waarmee zij onderzoek kunnen doen. Ook kan je via dit programma aan een onderzoeksbaan in het buitenland komen.

Verder heeft de EU nog een programma voor studenten in het beroepsonderwijs, probeert ze te zorgen dat je universiteitsdiploma ook in andere landen iets waard is, en kan je bij of via de EU een stage vinden.

Over al deze programma’s moet het Europees Parlement stemmen, zij bepalen uiteindelijk of het doorgaat of niet. Weet dus dat je 23 mei wel degelijk stemt voor iets wat ook jou aangaat, informeer je en laat je stem horen!

Kijk voor meer informatie op: what-europe-does-for-me.eu

1 april 2019 |
Sander Kisteman