‘We laten geen politici aan het woord’
31 maart 2019 |
Luuk van der Zee

Interview Binnert Jan Glastra, journalist bij het Leidsch Dagblad, over regionale journalistiek

De Provinciale Statenverkiezingen zijn niet de populairste verkiezingen –de opkomstcijfers liggen rond de 50 procent voor de provincie Zuid Holland- hoewel het verkiezingen zijn waarvan de aanloop en de uitslag veel media-aandacht genieten. Die aandacht komt van de landelijke pers, immers, indirect wordt de samenstelling van de Eerste Kamer gekozen, maar de media-aandacht komt ook van de lokale pers. Toch gaan de partijprogramma’s op basis waarvan politieke partijen campagne voeren over lokale kwesties. Om daar over kritisch geïnformeerd te worden, kunnen burgers uitwijken naar lokale en regionale media. Maar hoe gaan die te werk? Binnert Jan Glastra, journalist bij regionaal medium Leidsch Dagblad met als portefeuille provincie en regionale economie, licht toe. ‘We worden doodgegooid met interviewverzoeken’.

Een regionaal medium, wat houdt dat in?

‘Het Leidsch Dagblad is geen lokale krant, het is een regionaal medium. Ons publiek strekt van Hillegom tot Nieuwkoop.’

Hoe gaat het Leidsch Dagblad te werk, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen?

‘We hebben vier thema’s gekozen om uit te lichten: mobiliteit, milieu, natuur en recreatie, en wonen. We hebben daarbij niet eerst naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen gekeken, maar de redactie heeft de meest voor de hand liggende thema’s gekozen.

Voor de krant schrijven we steeds een menselijke reportage die aansluit op een van de vier thema’s. Daarbij komt een of meerdere bewoners aan het woord en laten we zien welk belang bewoners hechten aan de thema’s. Op dezelfde pagina plaatsen we een overzicht van de standpunten van de partijen die aan de verkiezingen meedoen, op het thema waar de reportage over gaat.

We laten geen politici aan het woord, want zo’n marketingverhaaltje voegt niets toe. Politici zijn alleen maar bezig met zenden; persberichten, interviewverzoeken. Er is maar één politicus aan het woord geweest, en dat is Jonathan Thijs van GroenLinks. Jonathan is 16 jaar, dus dat is bijzonder genoeg voor een stuk.

We hebben wel contact met de lokale partijen gezocht; we willen een overzichtsmatrix in de krant plaatsen, met daarin een aantal stellingen over lokale vraagstukken. We vroegen partijen om hun standpunten ten aanzien van de door ons bedachte stellingen in te sturen. Men doet niet mee. We kregen geen antwoord, of partijen antwoorden dat na lang wikken en wegen is besloten om niet mee te doen. We hebben zwart op wit dat dat onzin is. De SGP Zuid Holland is zo eerlijk geweest om ons te vertellen dat van te voren is afgesproken om hier niet aan mee te doen. Schandalig vind ik het.’

Hoe verschilt jullie aanpak met jullie aanpak tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen?

‘Onze aanpak is minder intensief, want de gemeenteraadsverkiezingen leven veel meer. Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden we doodgegooid met bobo’s met interviewverzoeken, maar dan gaan we er vaker op in. Ook dan word je als journalist voor het karretje gespannen van een politicus die vooral wil zenden. Dat schrijven we dan ook op in het artikel, we maken duidelijk dat het pr-praat is.’

Wat staat er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet in de krant, dat anders wel was gepubliceerd?

‘Dat is moeilijk te zeggen. Binnen de politiek is er echter ook balans; politici willen meer aandacht genereren tijdens verkiezingstijd. Politici stellen vragen in de gemeenteraad of tijdens de Statenvergadering om in de krant te komen. Wat er in de krant was gekomen als we minder aandacht aan politiek besteden is niet te zeggen, geen idee wat de redacteurs in die tijd gevonden zouden kunnen hebben.’

Zijn er onderwerpen waar jullie niet aan toe komen, maar die jullie wel in de krant zouden willen behandelen?

‘Nee. We zijn er altijd bij. Voor Statenvergaderingen geldt dat we eerst kijken naar de agenda of er relevante of interessante onderwerpen op staan. Het is wel lastig om bij te zin, want die gasten vergaderen overdag. De gemeente vergadert veelal ’s avonds, dus dat is makkelijker om te halen.

Uiteindelijk heeft bij onze krant de waan van de dag, het grootse nieuws de allergrootste prioriteit.’

31 maart 2019 |
Luuk van der Zee