Marieke Waterlander (CDA): “Niet eerlijk om te zeggen dat alles bij waterschap hoort”
10 maart 2019 |
Thomas van den Elshout

Marieke Waterlander (55) is van alle markten thuis: ze heeft een gezin, studeert nog (Latijns-Amerika Studies) en staat als derde op de lijst namens het CDA voor de waterschapsverkiezingen. We spraken met haar over haar politieke achtergrond, het verkiezingsprogramma, klimaatverandering en het groeiende takenpakket van het waterschap Rijnland. “Hou de landelijke politiek maar veilig apart.”

Hoe ben jij in de politiek beland?

“Ik ben mijn hele leven al betrokken geweest bij de politiek, het is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader was vroeger al CDA-politicus.

Mijn politieke carrière begon vooral met allerlei functies in besturen en medezeggenschapsraden, totdat ik ineens gevraagd werd voor de gemeenteraad van Heemstede. Daar was ik fractievoorzitter van het CDA, en heb ik in het college gezeten totdat ik voor mijn studie een semester naar Chili vertrok. Dit wilde ik graag, omdat ik weer eens wilde leren, even klaar was met al die besturen.

Toen ik afgelopen zomer terugkwam en gevraagd werd voor de waterschapsverkiezingen, kon ik de verleiding toch niet weerstaan. Ik zie het waterschap als een mooie uitdaging.”

Je bent laat ingestroomd: heb je meegeschreven aan het beleid?

“Nee, ik heb niet meegewerkt aan ons programma. Er ligt een programma en je kijkt of je jezelf erin kan vinden als je kandidaat wordt. Niet honderd procent, wel grotendeels. Als ik eerlijk ben, komt het grotendeels overeen met wat ik wil.”

Zijn er punten waar je het echt niet mee eens bent?

“Nee, niet waar ik het écht niet mee eens ben. Ik ben zelf misschien wat meer een purist, die vindt dat de waterschappen zich moeten beperken tot echte waterschapstaken.”

Wat is het budget van het waterschap?

“We hebben 200 miljoen euro, maar we hebben niet echt de issue van alles doorrekenen. We doen wat we moeten doen, wat moet gebeuren, gebeurt. Als er extra geld nodig is, gaan de belastingen omhoog. Maar dat is wel een dingetje voor het CDA: mensen moeten het wel op kunnen brengen, het kan niet zomaar omhoog gaan. Al voorzie ik wel dat dat op termijn onvermijdelijk is, door het groeiende takenpakket voor het waterschap.”

Moet de landelijke politiek zich niet met een paar van die taken bemoeien, zoals het klimaat?

“De landelijke politiek denkt doorgaans alleen aan het korte termijn-belang. Hou die maar veilig apart. Je moet het niet van ze hebben als het over de lange termijn gaat. Zeker als het gaat om dingen die goed gaan, daar niemand het opmerkt, en men er dus niet mee kan scoren. Bovendien kunnen we niet aankloppen voor wat extra geld.”

Communicatie is één van Marieke’s belangrijkste speerpunten

Hoe belangrijk is het waterschap in de strijd tegen klimaatverandering?

“Het waterschap kan niks doen tegen klimaatverandering, maar we spelen wel een enorme rol in de adaptatie. We moeten inzetten op klimaatverandering, maar niet de illusie hebben dat een waterschap dat gaat tegenhouden.”

Toch, als je naar het programma kijkt, wil het CDA niet echt meewerken aan bijvoorbeeld de subsidiëring van groene daken. En zo zijn er meer dingen.

“Ik begrijp wat je bedoelt, maar je moet het opsplitsen in twee dingen. Eén is het waterpeil, de ander gaat over je kerntaken. We heffen belastingen. We kunnen wel van alles willen, zoals biodiversiteit, maar zijn de waterschapsbelastingen daarvoor? Is het eerlijk heffingen te vragen voor waterschapstaken en het vervolgens uit te geven aan andere dingen? Ik vind van niet.

Het waterschap moet zelfstandig zijn, zodat je nooit hoeft te kiezen tussen pak ‘em beet een bejaardentehuis en een dijk. Die provincie doet dat bejaardentehuis, wij doen dat dijk. Groene daken gaan wij niet over, want die huizen zijn niet van ons.”

Maar andere partijen zeggen dat het wel onder het waterschap valt.

“Dat is niet eerlijk, want het waterschap gaat er gewoon echt niet over. Je kunt voor groene daken geen subsidie bij ons aanvragen, want dit zijn taken die al bij andere overheden liggen. Je kunt wel geld gaan weggeven, maar dan moet je dat geld eerst innen. Er zijn partijen die vinden dat we zo ongeveer alles moeten doen, maar dan krijgen we torenhoge belastingen om dat te bekostigen.”

Zonnepanelen op de dijken: valt dat wél onder het waterschap?

“Jawel, want dit hoort bij de energietransitie. Wij vinden wel echt dat we dit moeten doen, al zijn er twee beperkingen: de veiligheid van de dijken, en het landschap moet er nog een beetje fraai uitzien. Je kunt wel van alles willen, maar je moet altijd de omwonenden erbij betrekken. Je moet rekening houden met het draagvlak.”

Willen jullie energieneutraal worden?

“Dat is zeker iets wat we kunnen doen, omdat we ruimte hebben. Het is alleen de vraag of we energieleverancier mogen worden, en daar moet Economische Zaken dan weer toestemming voor geven.

De waterschappen zullen vooroplopen in de energietransitie, iedereen is er al mee bezig. De vraag is alleen of het mag: mogen wij meer energie opwekken dan nodig is, dat teruggeven aan het net en er geld voor krijgen? En dan kunnen we kijken of we dat geld gaan investeren, of de belastingen verlagen. Maar eerst die toestemming.”

Je had het net over het draagvlak: hoe belangrijk is dat voor het CDA?

“Dat is ons belangrijkste punt. We moeten de dingen die nodig zijn doen, maar wel de mensen die het raakt, erbij betrekken. Ik wil beslissingen uitleggen, dat mensen snappen waarom je iets doet. Zo kan men inzien dat iets misschien op korte termijn vervelend is, maar op lange termijn van groot belang.

Als mensen het gevoel hebben dat je over hun hoofd gaat, gaan de populisten ermee aan de haak. Die speel je dan in de kaart, en dat moet je voorkomen.”

Marieke Waterlander met een enthousiaste nieuwe kiezer
10 maart 2019 |
Thomas van den Elshout