Meer dan de helft in Europa kent overgewicht
29 april 2024
larsvanhagen
Student minor journalistiek en nieuwe media 2023-2024

Europa is te zwaar. Na de uitgebracht cijfers van Eurostat blijkt dat maar liefst 53 procent van de mensen in Europa te maken heeft met overgewicht. Deze cijfers zijn bekendgemaakt over 2019. Ook in Nederland is het aantal toegenomen. Het CBS publiceerde op 4 maart 2024 dat het percentage in de afgelopen 40 jaar verdrievoudigd is. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van 1981.

Het BMI, body mass index, is een internationale graadmeter die uitrekent of je lichaam gezond is. Volgens het Voedingscentrum, een organisatie die consumenten wetenschappelijke en onafhankelijke informatie geeft over de gezondheid en voedsel, kan je het BMI uitrekenen door het gewicht in kilogram te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Deze beoordeling geldt voor mensen tussen de 19 en 69 jaar. Zodra het resultaat tussen de 18,5 en 25 ligt, wordt dit gezien als een gezond lichaam. Boven de 25 is er sprake van overgewicht. Vanaf de 30 is er daadwerkelijk sprake van obesitas.

Ondanks dat de statistieken concluderen dat er sprake is van overgewicht, houdt dat niet altijd in dat er sprake is van een ongezond lichaam. Het voedingscentrum maakt uitzonderingen voor bijvoorbeeld mensen met een Aziatische achtergrond, zwangerschap, krachtsport of mensen die erg lang of erg klein zijn. Dit leidt dan ook tot de conclusie dat er een alternatief moet komen om te constateren of het lichaam gezond is. Het vetpercentage van het lichaam is doorslaggevend voor de gezondheid van het lichaam. Mensen kunnen dus ook de middelomtrek meten om te constateren of iemand gezond is. Mannen met een omtrek tussen de 94 en 102 centimeter kennen een verhoogd middelomtrek. Bij vrouwen ligt deze grens tussen de 80 en 88 centimeter. Een te hoge omtrek wordt voor mannen geconstateerd vanaf 102 centimeter en voor vrouwen vanaf 88 centimeter.

Desalniettemin is Europa te zwaar. Over 2019 hadden maar liefst 447 miljoen mensen in Europa overgewicht. Nederland heeft vergeleken met de rest van Europa relatief een klein percentage aan mensen die te maken hebben met overgewicht. Nederland bevindt zich op plaats 24 van de 28 van landen in Europa met een percentage van 14,7 %. De top 3 bestaat uit Malta met 64,9 %, Kroatiƫ met 64,7% en Tsjechiƫ met 59,9%. Het is voor nu opvallend dat er grote verschillen zitten tussen de landen in Europa. De onderstaande kaart gaat hier voor de top 10 dieper op in.

Created by Lars van Hagen

Rondom jongeren kent overgewicht in Europa ook wel degelijk een probleem. Het Volksgezondheid en Zorg publiceerde de cijfers over 2018. Ook hier hebben Malta en Hongarije de eerste en tweede positie. Griekenland is dit keer de nummer 3. Nederland staat op deze ranglijst van Europese landen op een laatste positie.

Volgens het Volksgezondheid en Zorg kan overgewicht zorgen voor vervelende gevolgen. Hierbij kan je denken aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten en soorten kanker. Naast fysieke gevolgen kunnen er ook psychologische problemen ontstaan. Zo hebben mensen die last hebben van overgewicht vaker te maken met discriminatie en stigmatisering. Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen. Dit heeft te maken met de duur van de overgewicht.

Jolanda Moelker is kinderpleegkundige en is werkzaam op de kinderafdeling van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Hier worden kinderen behandeld tussen de 0 en 18 jaar. Zij komt regelmatig in aanraking met overgewicht. “Het komt geregeld voor dat ik kinderen verzorg die te zwaar zijn. Dit varieert van peuters tot en met pubers. Door overgewicht kunnen zij zich minder goed en flexibel bewegen, waardoor de kans op gewrichtsproblemen ontstaan. Daarnaast is het aanzienlijk dat kinderen diabetes ontwikkelen en hebben op latere leeftijd een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Oudere kinderen kennen ook psychologische gevolgen. Zij zitten niet goed in hun fel, zijn vaak onzeker en worden soms gepest. Dit zorgt dan weer voor een domino-effect. Wij raden dan ook aan hulp te zoeken wanneer het kind te zwaar is om verdere gezondheidsproblemen te voorkomen”, aldus de kinderverpleegkundige.

29 april 2024 |
larsvanhagen
Student minor journalistiek en nieuwe media 2023-2024