De toekomst van kwetsbare wijken: dit zijn de problemen in Den Haag-Zuidwest en zó worden ze aangepakt
7 april 2024
Lianne Bak
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2023-2024 en bachelor Franse Taal en Cultuur

Er zijn veel zorgen over de toekomst van kwetsbare wijken in Nederland, dat zeggen zeven directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Er is in veel van de wijken een opstapeling van problemen die moeilijk aan te pakken zijn. Daarom zijn er harde maatregelen nodig, volgens de directeuren.

Problemen die zich vaak voordoen in de focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) zijn problemen met geld, criminaliteit en gezondheid van de bevolking. In de wijken waar het om gaat zijn bijvoorbeeld wel drie keer zoveel uitkeringsgerechtigden als gemiddeld. Het NPLV stelt dat er ingegrepen moet worden op scholen en mensen geholpen moeten worden met de financiering, zodat bewoners van de wijken die opgenomen zijn in het Programma net zoveel kansen hebben als mensen die niet op deze plekken wonen.

Eén van de focusgebieden betreft Den Haag-Zuidwest, waar een aantal wijken deel uitmaken van het Nationaal Plan. Dit zijn de wijken Bouwlust en Vrederust, Moerwijk en Morgenstond van het stadsdeel Escamp. Vanaf 2023 is een uitvoeringsplan van het Nationaal Programma Zuidwest al ingegaan om verschillende aspecten van het leven in deze wijk te verbeteren, zoals veiligheid, wonen, onderwijs en sociale participatie.

In de wijk Bouwlust staan veel meergezinswoningen. Foto: Lianne Bak

‘Je ziet in Bouwlust veel schuldenproblematiek,’ zegt Rens Snoep (38), coördinator van de wijkorganisatie Alle Kanten Bouwlust. Bij deze organisatie kunnen mensen terecht voor veel verschillende activiteiten, maar ook om doorverwezen te worden naar bijvoorbeeld hulp bij schulden. Behalve problemen met geld zien ze bij de organisatie ook veel eenzaamheid onder de bevolkingsgroepen. Zo geeft 67% van de inwoners in Bouwlust en Vredelust van 19 jaar of ouder aan zich eenzaam te voelen, blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD, het RIVM en het CBS van 2022. Behalve dit is er ook veel armoede en is er veel wantrouwen onder de buurtbewoners. ‘Maar wat mensen echt nodig hebben, is die ontmoeting met elkaar,’ vertelt Snoep.

De deur van het centraal gelegen wijkgebouw van Alle Kanten staat altijd open. Foto: Lianne Bak

Bij Alle Kanten Bouwlust merken ze van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat er een groter budget is gekomen voor hun werkzaamheden. Ook is er beter in kaart gebracht wie de bewoners van hun wijk zijn, en welke hulp zij nodig hebben. Verder zien ze ook stappen die gezet worden buiten hun organisatie: ‘Er wordt ingezet op onderwijs voor kinderen en ook aan het verbeteren van het leefklimaat op veel levensterreinen wordt gewerkt, door bijvoorbeeld woningen te renoveren. En als werkers in de wijk merken dat iemand een taalachterstand heeft, dan kan diegene bij ons terecht voor taalles.’

Snoep hoopt voor de toekomst dat er steeds meer mensen op zullen staan die met liefde en compassie in de wijk werken, zodat er een soort olievlekwerking ontstaat. ‘Mensen knappen echt op en krijgen weer hoop in het leven doordat ze hier gezien en gehoord worden’, merkt hij op. ‘Ik hoop dat steeds meer mensen gezien worden en dat die op hun beurt ook weer mee kunnen draaien in die beweging van elkaar zien en elkaar helpen.’

7 april 2024 |
Lianne Bak
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2023-2024 en bachelor Franse Taal en Cultuur