Overgewicht bereikt hoogtepunt
26 maart 2024
Leoniediluigi
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2023/2024

Nederland in crisis, ditmaal gaat het even niet over politiek of economie, maar over de volksgezondheid. Er is in Nederland momenteel meer overgewicht dan ooit. In deze video gaan we in op de vraag hoe het komt dat Nederland zich in deze crisis bevindt, wat de oorzaken hiervan van zijn en wat eraan gedaan kan worden.

26 maart 2024 |
Leoniediluigi
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2023/2024