Personeelstekort op de arbeidsmarkt: doorwerken na je 67ste is de oplossing

Van alles wordt uit de kast getrokken om aan de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt te voldoen. Arbeidsmigranten, flexwerkers en parttimers die meer uren gaan maken. Een andere optie is om ouderen die met pensioen zijn aan te sporen door te werken. 

De pensioengerechtigde leeftijd stijgt en zal blijven stijgen naarmate we ouder worden. In Nederland hebben we een goed pensioenstelsel en is er daardoor minder noodzaak om op hogere leeftijd te werken. Toch zien we in een rapport van ABN Amro dat zo’n 236.000 pensioengerechtigden betaald werk hebben. Dat is ruim een kwart meer dan tien jaar geleden. Vooral de laatste jaren komen er meer werkende ouderen bij. Nederland staat inmiddels in de Europese top qua werkende ouderen. ABN Amro verwacht dat de trend van werkende ouderen doorzet en raadt werkgevers aan meer op deze groep in te zetten als het gaat om personeelstekorten.

Pensioenleeftijd in Europa

Vanaf begin dit jaar geldt in Nederland een pensioenleeftijd van 67 jaar. Daarmee behoort de pensioenleeftijd in Nederland tot een van de hoogste in Europa. Samen met Denemarken, Italië en Griekenland. In veel landen is besloten de pensioenleeftijd op te hogen vanwege de vergrijzing. In 2030 zal een AOW-leeftijd van 67 gelden in 7 Europese landen. Dit besluit heeft in 2023 onder andere geleid tot hevige protestacties in Frankrijk. In Nederland lijkt die weerstand een stuk minder.  

Opmerkelijk is dat landen in Europa met een minder sterk pensioenstelsel niet meer gaan werken naast hun pensioen. In Zuid-Europa, waar het pensioen over het algemeen minder goed geregeld, ligt het percentage dan ook een stuk lager dan in Noord-Europa. Frankrijk heeft in heel Europa de laagste pensioenleeftijd met 62 jaar. Franse ouderen gaan eerder met pensioen, wat betekent dat er relatief meer gepensioneerden zijn. Toch is het percentage werkenden boven de pensioengerechtigde leeftijd redelijk gelijk met landen uit Zuid-Europa waar de leeftijdsgrens 66 of 67 jaar is. 

Culturele factoren

Noord-Europa is volgens de statistieken welvarender en er vindt minder corruptie plaats dan Zuid-Europa. Cultureel gezien zou een reden voor een vroeg pensioen te maken hebben met dat het in Zuid-Europese landen heel gebruikelijk is om zodra je ouders met pensioen zijn als kind de zorg te dragen. Om deze reden zie je ook grotere gezinnen in deze landen.

Nederlandse trend

Het is dus opvallend dat landen met zwakkere pensioenstelsels, zoals sommige Zuid-Europese landen, een lager percentage werkende ouderen hebben. Dit wijst erop dat andere factoren een rol spelen in de keuze om door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Gelukkig blijkt uit het rapport van ABN AMRO dat het aantal werkende ouderen aanzienlijk is toegenomen, en dit lijkt een trend te zijn die zich in ieder geval in Nederland voortzet. Het aanmoedigen van doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd lijkt dus een oplossing te bieden voor het personeelstekort op de arbeidsmarkt. Het is nog de vraag of andere landen in de voetstappen van Nederland zullen volgen. 

9 maart 2024 |
Iris van der Voort