Factcheck
Niet 40 procent internationale eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, wel op de universiteiten.
12 februari 2024
Marta Kolasinska
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2023-2024)
Britt Nijsen
Student minor Journalistiek en nieuwe media (2023/2024)

Internationale studenten staan opnieuw centraal in de media, waarbij recente berichtgeving van de NOS aangeeft dat Nederlandse universiteiten van plan zijn om het aantal Engelstalige opleidingen te verminderen om de instroom te beperken. Tijdens een debat heeft Pieter Omtzigt verklaard dat 40 procent van de eerstejaarsstudenten aan de universiteit afkomstig is uit het buitenland, dit klopt. Echter, het citaat van Omtzigt uit een NOS-artikel dat de instroom in het hoger onderwijs nu voor 40 procent bestaat uit buitenlandse studenten, is onjuist. Dit komt doordat het aantal eerstejaarsstudenten aan het hoger beroepsonderwijs aanzienlijk lager is dan in het wetenschappelijk onderwijs.

Beweringen

Van de eerstejaarsstudenten aan de universiteit komt momenteel 40 procent uit het buitenland. De instroom van het hoger onderwijs bestaat nu voor 40 procent uit buitenlandse studenten.

Oordeel

De eerste bewering is waar. De tweede bewering is onwaar.

Bron van de bewering

De discussie rondom het aantal internationale studenten in Nederland circuleert al een tijdje op het internet, en heeft ook de aandacht getrokken van Pieter Omtzigt. In het debat van 31 januari 2023 over de werving van internationale studenten, benadrukte Omtzigt dat het aantal buitenlandse studenten in de afgelopen acht jaar is verdubbeld, zoals gemeld door het CBS, tot 115.000 in het hoger onderwijs. Omtzigt stelt tevens dat 40 procent van de eerstejaarsstudenten aan de universiteit afkomstig is uit het buitenland.

Desondanks heeft de NOS op 8 december 2023 een artikel gepubliceerd waarin wordt gesteld dat ook in het hoger onderwijs 40 procent van de eerstejaarsstudenten internationaal is. Deze bewering staat echter haaks op de uitspraken van Omtzigt, die benadrukte dat er aanzienlijk minder internationale studenten zijn gestart aan een eerstejaars studie in het hoger onderwijs.

Waarom de eerste bewering waar is en de tweede bewering onwaar is

Volgens de cijfers van het CBS en eerdere artikelen is het voor internationale studenten aantrekkelijk om in Nederland te studeren. "Het leefklimaat van Nederland heeft een grote aantrekkingskracht op internationale studenten," vertelt Duco Vermeulen van International Student Services Holland. Deze organisatie biedt brede ondersteuning aan internationale studenten in Nederland. Vermeulen geeft daarnaast aan dat Nederland bekend staat om de hoge kwaliteit van het onderwijs, wat bijdraagt aan zijn populariteit onder internationale studenten. Verder maakt de beschikbaarheid van studiebeurzen het voor deze studenten relatief eenvoudig om hun studie in Nederland te financieren.

De bewering van Omtzigt dat 40 procent van de eerstejaarsstudenten aan de universiteit uit het buitenland komt, is juist gebleken. Volgens de gegevens van het CBS bedraagt in 2022-2023 het totale aantal eerstejaars universiteitsstudenten 75.630, waarvan 30.880 internationale eerstejaarsstudenten zijn. Dit impliceert dat 40 procent van de eerstejaarsstudenten aan Nederlandse universiteiten internationaal is.

De tweede bewering waarin NOS Omtzigt citeert, blijkt niet te kloppen. In een artikel van NOS wordt vermeld dat 40 procent van de instroom in het hoger onderwijs bestaat uit buitenlandse studenten. Echter, volgens de voorlopige cijfers uit het CBS voor het academisch jaar 2022-2023 bedraagt het totale aantal eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs 154.910, waarvan er 41.290 internationale studenten zijn. Dit betekent dat 26 procent van de eerstejaarsstudenten aan het hoger onderwijs internationaal is. De bewering dat dit vergelijkbaar is met Nederlandse universiteiten, waar 40 procent internationale studenten zou zijn, is dus onjuist.

Het verschil kan worden verklaard door het feit dat er in totaal minder internationale studenten zijn in het hbo, wat resulteert in een kleiner aandeel van internationale studenten wanneer het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs als geheel wordt beschouwd. Dit wordt ook door Omtzigt zelf benadrukt in het debat. Het totale aantal eerstejaars studenten aan het hoger beroeps onderwijs is namelijk 97.350 waarvan er slechts 11.540 internationale studenten zijn, zoals te zien in de grafiek hieronder. Dit houdt in dat slechts 12 procent van de eerstejaarsstudenten aan het hoger beroepsonderwijs internationaal is.

Daarnaast noemt Omtzigt in het debat dat het aantal buitenlandse studenten in de afgelopen acht jaar is verdubbeld, tot 115.000 buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Deze uitspraak is waar wanneer de cijfers van studiejaren 2013-2014 vergeleken worden met die van 2021-2022. In deze studiejaren waren er respectievelijk 57.550 en 115.050 internationale studenten in totaal in het hoger onderwijs, wat een verdubbeling bevestigd. Het aantal buitenlandse studenten is in 2022-2023 met 122.290 studenten 2,07 keer groter dan in 2014-2015.

Conclusie

In het studiejaar 2022-2023 komt 40 procent van de eerstejaarsstudenten aan de universiteit van Nederland uit het buitenland. Echter, het is onjuist om te stellen dat er ook 40 procent van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs internationaal is.

12 februari 2024 |
Marta Kolasinska
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2023-2024)
Britt Nijsen
Student minor Journalistiek en nieuwe media (2023/2024)