Nieuws met interactieve kaart
Femicide in Nederland daalt, maar partnergeweld neemt toe
12 februari 2024
Zenzi Gravestein
Student minor Journalistiek & Nieuwe Media (2023/2024)
Tess de Rijke
student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2023-2024

Het krijgt steeds vaker aandacht op het nieuws. Femicide, ook wel vrouwenmoord, is een wereldwijd probleem. Ook in Nederland is femicide een voorkomend probleem. In januari liet de NOS weten dat er bij 26 van de 128 moorden in het jaar 2023 sprake was van femicide. Dat is zo’n twintig procent. Niet alleen femicide is een probleem. Volgens het CBS is partnergeweld in Nederland in het eerste halfjaar van 2023 toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022.

Dr. Pauline Aarten is onderzoeker bij Fonds Slachtofferhulp. Zij heeft in de Tweede Kamer haar onderzoek over femicide gedeeld. In haar onderzoek heeft zij gekeken naar oorzaken van femicide. Hieruit kwam dat langdurig partnergeweld samen met jaloezie vaak de oorzaak is van van femicide. Volgens Dr. Pauline Aarten is het dan ook belangrijk dat partnergeweld op tijd wordt gesignaleerd zodat de slachtoffers hulp kunnen krijgen. Maar hoe zit het met partnergeweld in Nederland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Heeft het halfjaarlijkse rapport gepubliceerd over het partnergeweld in Nederland. In alle provincies zijn de meldingen toegenomen en Zuid-Holland steekt er met kop en schouders bovenuit ten opzichte van andere provincies. De hoogte van het aantal vrouwelijke slachtoffers is zorgwekkend. Partnergeweld zijn alle vormen van geweld tussen huidige partners en ex-partners. Er zijn vele vormen, zoals seksueel, psychisch of economisch geweld. De cijfers van CBS hebben alleen betrekking op fysiek geweld wat ook de bekendste vorm van partnergeweld is. Dit zijn alleen de meldingen, dus het echte aantal geweldplegingen door (ex-)partners zal een stuk hoger liggen. ​

In onderstaande grafieken zijn het aantal meldingen van fysiek partnergeweld per provincies te zien in het eerste halfjaar van 2022 en 2023. In het eerste halfjaar van 2022 waren dit 12500 meldingen en in het eerste halfjaar van 2023 is dit aantal opgelopen tot 12975. Het is zorgwekkend dat er in alle provincies sprake is van een stijging. Deze stijgingen zijn niet schrikbarend hoog, maar de overheid hoopte juist dat door een aantal maatregelen het aantal slachtoffers zou dalen. De meeste slachtoffers van partnergeweld komen uit de provincie Zuid-Holland en de stad Rotterdam dit zijn er 3815 in 2023 ten opzichte 3730 in 2022. Drenthe heeft het minste aantal meldingen van partnergeweld namelijk vijf slachtoffers meer dan in 2022.

De toename deed zich vooral voor onder vrouwelijke slachtoffers. Zo’n tweederde van alle slachtoffers van partnergeweld zijn vrouw. Zo is één op de vijf vrouwen ooit fysiek mishandeld door een (ex-)partner en dit blijft soms niet alleen bij geweld. In nederland wordt nog elke 8 dagen een vrouw vermoord en dit gebeurd vaak dooreen (ex-)partner. Nederland was daarmee in Europa het land met de hoogte femicide-cijfers. De statistieken liegen er niet om, want er werden 48 vrouwen vermoord in 2022. Vanaf dit jaar registreert het Openbaar Ministerie (OM) hoe vaak vrouwen het slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf en moord of doodslag, want het aantal vrouwen dat binnen relaties wordt omgebracht is zorgwekkend. Het bijhouden van deze gegevens moeten ervoor zorgen dat er duidelijk wordt hoe groot het probleem en om patronen te herkennen, waardoor eerder ingegrepen kan worden.

De oorzaak van de toename van het aantal meldingen van partnergeweld is nog onduidelijk. Een reden zou kunnen zijn dat slachtoffers sneller een melding durven te maken dan voorheen. De stijging is dan wel niet groot, maar het is wel zorgwekkend dat het aantal niet daalt en dat voornamelijk vrouwen moeten vrezen om aan dit partnergeweld te worden blootgesteld.

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Bel het nummer 0800-2000. Dit is gratis en altijd bereikbaar. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

12 februari 2024 |
Zenzi Gravestein
Student minor Journalistiek & Nieuwe Media (2023/2024)
Tess de Rijke
student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2023-2024