Achtergrondartikel
De spiraal in de schijnwerpers: Hoe jongeren de voorkeur geven aan menstruatie-gerelateerde anticonceptie
11 februari 2024
Yael Paulides
Student Minor Journalistiek en Nieuwe Media (2023-2024)
Wat is de voorkeur van menstruatie-gebonden anticonceptie bij jonge vrouwen? Foto: Yaël Paulides

In deze tijd van groeiende zelfbeschikking over seksuele gezondheid en welzijn onder jongeren, zien we een opmerkelijke verschuiving in de voorkeuren voor anticonceptiemethoden. Hoewel de pil traditioneel gezien de favoriete keuze was onder jongeren, is er de laatste tijd een significante toename geweest in het gebruik van een spiraal. Steeds meer mensen besluiten de pil achter zich te laten en over te stappen naar een spiraal, wat wijst op een verschuiving in de voorkeuren en attitudes ten opzichte van anticonceptie. Zal de spiraal de overheersende rol van de pil overnemen?

De pil was 20 jaar geleden nog overduidelijk de koning van de anticonceptie. Zowel in 2003 als in 2013 kozen de meeste vrouwen voor de pil. Ze keken echter nauwelijks om naar het spiraaltje, in 2003 koos namelijk een verpletterende 0% van de vrouwen tussen de 18 en 20 jaar ervoor om een spiraaltje te laten zetten. Hoewel het percentage vrouwen met een spiraal in 2013 gestegen was, deed de pil nog lang geen afstand van de troon.Bron: CBS

Terwijl de pil nog steeds de algemene voorkeur lijkt te genieten als menstruatie- gerelateerde anticonceptie, zien we dat de spiraal een duidelijke opkomst doormaakt binnen bepaalde leeftijdscategorieën. Binnen drie verschillende leeftijdsgroepen blijkt de spiraal de overheersende keuze te zijn. Dit wijst op een groeiende acceptatie en vertrouwen in deze vorm van anticonceptie. Interessant is ook het feit dat meer dan de helft (56,25%) van de mensen die momenteel een spiraal gebruiken, voorheen de pil gebruikte maar deze stopte. Dit suggereert dat er een verschuiving plaatsvindt in de voorkeuren van individuen, mogelijk als reactie op persoonlijke ervaringen met de pil of een groeiende interesse in alternatieve anticonceptiemethoden.

‘Ik peins erover om toch een over te stappen naar een spiraal’

Een goed voorbeeld is de 21 jarige Denise. Zij peinst erover om toch ook maar eens over te stappen naar de spiraal, ze heeft namelijk een “chaotische” ervaring met de pil. De studente pedagogische wetenschappen stopte twee jaar geleden met het slikken van de pil, en de effecten heeft ze gemerkt: ze verloor niet alleen meer bloed tijdens haar menstruatie, maar werd ook “drukker in haar hoofd”. 

Om die reden besloot ze de pil toch weer te gaan slikken, maar de chaos bleek niet voorbij. “Ik krijg de laatste tijd migraine-aura’s wanneer ik ongesteld ben”, omschrijft Denise. Ze krijgt dan hoofdpijn en ziet kleuren. “Hier wil ik nog wel mee naar de huisarts,” verzucht ze. Door dit soort ongemakken is Denise nu aan het ondervinden of de pil nog wel de beste optie voor haar is.

Denise heeft een haat-liefdeverhouding met de pil. Foto: Tessa Gardien

Kortom, de spiraal is goed op weg om de overheersende rol van de pil over te nemen. Als we de cijfers van 2003 en 2013 vergelijken met de meest recente cijfers van de survey, is de spiraal bezig met een behoorlijke inhaalslag. De pil verliest de loyaliteit van vrouwen, zij zijn steeds vaker op zoek naar andere manieren van anticonceptie. Zo geniet ook Denise van de groeiende zelfbeschikking.

Duo: Stella Snijder

11 februari 2024 |
Yael Paulides
Student Minor Journalistiek en Nieuwe Media (2023-2024)