Explainer
ChatGPT uitgelegd: werking, bruikbaarheid en potentiële gevaren
24 mei 2023
Renate van Rooijen
Student minor Journalistiek en nieuwe media

ChatGPT is een chatbot die de laatste tijd voor veel ophef heeft gezorgd. In deze explainer wordt ingegaan op de werking en op allerlei functionaliteiten van ChatGPT. De hamvraag of AI de wereld gaat overnemen wordt ook beantwoord in deze video.


24 mei 2023 |
Renate van Rooijen
Student minor Journalistiek en nieuwe media