Achtergrond met tijdlijn
Zweden en Finland willen bij de NAVO, maar Turkije houdt dit tegen
29 maart 2023
Douwe Oosterhof
Student geschiedenis aan de universiteit van Leiden

Zweden en Finland hebben vorig jaar zomer een verzoek ingediend om zich officieel aan te sluiten bij de NAVO. Bij dit verzoek was de Turkije de enige die bezwaar aantekende. Een half jaar later is Turkije één van de twee laatste landen die het verzoek nog niet heeft goed gekeurd. Waarom eigenlijk niet?

Normaal gesproken duurt het proces van aanvraag tot uiteindelijke goedkeuring langer dan een jaar. Dit komt doordat het potentiële lid eerst moet zorgen dat het voldoet aan de voorwaarden. Opvallend is dat bij Zweden en Finland deze tijd niet nodig is. De twee landen hebben al vaker met de oefeningen van de NAVO mee gedaan en voldeden meteen aan de eisen die de NAVO had opgesteld op 4 juli. Ook het goedkeuren van de aanvraag door de regeringen van bondgenoten ging erg snel. Alleen Hongarije en Turkije blijven over.

Turkije tekent namelijk al sinds de aanvraag van Zweden en Finland bezwaar aan. Volgens Turkije zouden de beiden landen mensen van Koerdische organisaties onderdak bieden die volgens Erdogan gelinkt zijn aan terroristische activiteiten in Turkije. Tussen de drie landen is daarom een overeenkomst gesloten waardoor Zweden en Finland wel de steun van Turkije zou krijgen. Als tegenprestatie moeten de twee landen bijvoorbeeld deze “terroristen” uitleveren aan Turkije. Ondanks deze overeenkomst is toch de steun van Turkije weer verdwenen.

Verbranden van de Koran respectloos

In januari hebben namelijk verschillende protesten plaatsgevonden in Zweden waarbij demonstranten het niet eens zijn met de situatie en de uitlevering van mensen. Er is een pop die lijkt op Erdogan opgehangen en is de Koran voor de Turkse Ambassade in Stockholm verbrand. Erdogan laat als reactie hierop weten dat Zweden zo geen steun hoeft te verwachten omdat het niet hard genoeg ingrijpt. De regering van Zweden ziet de demonstraties als het saboteren van de toetreding. Ondanks de vrijheid van meningsuiting vindt de Premier het verbranden van de Koran respectloos.

Ook Hongarije heeft nog geen goedkeuring gegeven voor Zweden. De regering van Zweden zou meerdere keren kritiek hebben geleverd op het beleid van Viktor Órban, de premier van Hongarije. De premier vindt dat naar de bezwaren van Turkije moet worden geluisterd en verdere gesprekken moeten worden gevoerd voordat zijn regering akkoord kan gaan.

Finland wel

De regering van Hongarije is afgelopen maandag wel officieel akkoord met de toetreding van Finland tot de NAVO. Ook president Erdogan gaf zijn goed keuring, omdat Finland zich juist heeft ontwikkeld zich de overeenkomst van vorige zomer. Zijn regering is nog de enige is die het lidmaatschap van Finland hoeft goed te keuren. De kans is dus aanwezig dat Finland eerder lid wordt dan zijn buurland en dat de Zweden er dus alleen voor komen te staan.

De spanning tussen Zweden en Turkije is daarentegen niet de enige. Reden van de aanvraag tot het toetreden kwam immers door de inval in Oekraïne door Rusland. De ambassade van Rusland in Stockholm melde vandaag dat als Zweden en Finland zich bij de NAVO voegen dat ze een legitiem doelwit worden van Rusland. Het is dus afwachten op de goedkeuring van Turkije, maar ook daarna is de spanning nog niet voorbij.

29 maart 2023 |
Douwe Oosterhof
Student geschiedenis aan de universiteit van Leiden