dataproductie
Waarom in Zuid-Korea zo weinig kinderen worden geboren
15 maart 2023
Isa van Dam
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/23

Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid in Zuid-Korea worden er verrassend weinig kinderen geboren in het land. In 2021 is de Zuid-Koreaanse bevolking voor het eerst in de historie gekrompen. De verwachting is dat het aantal geboortes per huishouden zal blijven dalen. Maar wat drijft de Zuid-Koreaanse samenleving om massaal minder kinderen te krijgen?

“Nee, ik wil geen kinderen”, antwoord Ahn Mo (23). Het vruchtbaarheidscijfer in Zuid-Korea heeft in 2022 een nieuw dieptepunt bereikt van 0,78 kind per vrouw. Daarmee behoudt Zuid-Korea de titel van het laagste vruchtbaarheidscijfer ter wereld. Ter vergelijking: Nederland scoorde volgens het CBS 2,13 kind per vrouw in 2021. “Ik weet dat het een serieus probleem is,” zegt Ahn, “maar ironisch gezien heb ik er zelf ook geen baat bij.”

Een van de belangrijkste redenen is de competitieve werksituatie. Ahn is momenteel bezig met het aanvullen van haar cv. Hier is ze al een jaar mee bezig. En als ze uiteindelijk een baan kan veroveren ondanks de sterke concurrentie, blijft ze nog steeds bij haar standpunt. "Het is zwaar om kinderen op te voeden als je een baan hebt", legt ze uit. "Vaak hebben bedrijven geen goede regeling voor zwangerschapsverlof en daarnaast is het opvoeden van een kind ook ontzettend duur."

"In deze maatschappij wil ik geen kinderen"

Daarnaast is het werk zelf ook niet makkelijk. "Vaak moeten mensen overwerken. Als je eerder dan de baas naar huis gaat, wordt daarop ontzettend neergekeken. En als de baas een drankje met zijn werknemers wil doen, moet je meegaan", vertelt Ahn. "Hiërarchie is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Je zegt niet zomaar nee tegen je leidinggevende." Binnen deze werkcultuur ligt de werkdruk erg hoog. In maart kondigde de Zuid-Koreaanse regering aan de werkweek van 52 uur zelfs te verhogen naar 69 uur. Dit initiatief hield echter geen stand door de ontevredenheid die losbarstte binnen de samenleving.

Een video over de leef- en werksituatie in Zuid-Korea.

Bij het besluit om kinderen te krijgen komt ook genderongelijkheid om de hoek kijken. Zuid-Korea kampt nog altijd met grote verschillen in inkomsten tussen mannen en vrouwen. Daarnaast worden mannen sneller aangenomen dan vrouwen, wordt er nog vaak op vrouwen neergekeken en worden vrouwen ook vaker lastiggevallen. "In deze maatschappij wil ik geen kinderen", concludeert Ahn.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol zoekt nog altijd naar oplossingen voor de geboortecrisis. De afgelopen 15 jaar heeft de Zuid-Koreaanse regering hier al 195 miljard euro in geïnvesteerd. Aangezien de daling van het geboortecijfer standhoudt, concludeerde het Presidentiële Comité voor Vergrijzing en Bevolkingsbeleid dat dit initiatief tekortgeschoten heeft. Afgelopen week kondigde de president een nieuw plan aan. Hiermee hoopt hij de maatschappelijke problemen aan te pakken om geboortes weer aan te moedigen. Het plan wordt de komende weken verder ontwikkeld.

Ondertussen stijgt het sterftecijfer. Dat passeerde zelfs het geboortecijfer in 2019. Er sterven dus meer mensen dan dat er baby's geboren worden. Dit betekent dat er in de toekomst weinig werkende volwassenen tegenover een massale groep gepensioneerde ouderen staan. "Ik denk dat dit een groot probleem wordt voor de jongere generaties", zegt Ahn. "Zij moeten namelijk veel meer belasting betalen voor het pensioen van de oudere generaties."

15 maart 2023 |
Isa van Dam
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/23