Datavisualisatie
Wat betekent een toename van het inwonersaantal door immigratie voor ons?
13 maart 2023
Valeria Andric
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023).

Aan de hand van de Bevolkingsprognose 2022-2070 stelt CBS dat de Nederlandse bevolking de komende vijftig jaar blijft groeien. Naar verwachting zal er in 2070 20,7 miljoen inwoners zijn. Op moment telt Nederland er 17.855.192.

De afgelopen jaren is het aantal inwoners in Nederland gestaag toegenomen. De toename komt voornamelijk door immigratie. Vanaf 2021 is er namelijk sprake van meer immigratie dan emigratie en blijven de geboortes en overledenen daarnaast gelijk aan elkaar.

Zodoende telt het CBS op 1 januari 2023 4.700.863 migranten, wat neerkomt op 26,4% van de Nederlandse bevolking. Welke uitdagingen kunnen we verwachten bij deze toename door immigratie?

Uitdagingen

Migranten in Nederland komen uit allerlei delen van de wereld en dragen bij aan de culturele diversiteit en economische groei van ons land. Toch is er een kans dat de toename van migranten leidt tot vele uitdagingen op het gebied van integratie, huisvesting en werkgelegenheid.

Volgens Marlou Schrover, leerstoelhouder Economische en Sociale geschiedenis en hoogleraar Migratiegeschiedenis bij de Universiteit Leiden, bestaat er al heel lang het idee dat Nederland vol is.

Toch wijst mevrouw Schrover erop dat er geen reden is voor zorgen. “Sommige delen van Nederland kampen namelijk met leegloop. In deze gebieden is er juist ruimte voor en behoefte aan nieuwkomers. Daarnaast gaan de babyboomers binnen enkele jaren met pensioen, waardoor er meer vraag komt naar zorgpersoneel dan dat er nu al is en zijn er verder nog grotere tekorten op de arbeidsmarkt.”  

Daarbij ontkent mevrouw Schrover niet dat er helemaal geen problemen zijn betreft het toenemende inwonersaantal in Nederland. “Natuurlijk zitten we op dit moment met een woningnood. Het probleem van de huisvesting wordt overigens verder versterkt door de stikstofcrisis want vanwege de uitslag van de provinciale staten verkiezingen komt er namelijk voorlopig geen oplossing voor de stikstofcrisis waardoor de woningnood stil blijft liggen."

De bevolkingsgroei is met andere woorden meer een uitdaging voor politici en hun aanpak voor maatschappelijke kwesties dan dat het daadwerkelijk een probleem hoort te vormen in de samenleving.

Redenen voor migratie

Waarom mensen uit het buitenland naar Nederland komen, heeft verschillende redenen. Zo trekt ons land veel migranten aan doordat er hier veel meer werkmogelijkheden zijn dan in het land van herkomst. Verder biedt Nederland ook een veilige levensomstandigheid voor degene die noodgedwongen hun land moesten ontvluchten. Naast werk en veiligheid is ook gezinshereniging een reden waarom voornamelijk vrouwen en kinderen naar Nederland komen.

De toename van migranten heeft momenteel voornamelijk te maken met de toestand in Oost-Europa. Een groot deel van de migranten die vanaf 2022 naar Nederland toekomen, zijn namelijk Oekraïners. Naast migranten uit de voormalige Sovjet-Unie, komen er ook veel Syriërs naar Nederland.

Toekomst

Wat zegt de Bevolkingsprognose 2022-2070 precies over onze toekomst? Zoals mevrouw Schrover stelt zal de toename van het inwonersaantal door immigratie namelijk niet zozeer tot problemen leiden.

De schatting van het inwonersaantal is door middel van een simulatiemodel berekend, waarbij veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de komende jaren centraal staan. Toch zijn deze prognosecijfers, die door deze simulatiemodel tot stand komen, zeer onzeker. De bevolkingsgroei kan namelijk van jaar tot jaar veranderen; van toename tot afname.

Dat het inwonersaantal met een migratieachtergrond vanaf 2021 is gestegen met 2,2%, betekent namelijk niet dat immigratie blijft stijgen.

13 maart 2023 |
Valeria Andric
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023).