Wat betekent een toename van het inwonersaantal door immigratie voor ons?
13 maart 2023
Valeria Andric
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023).

De afgelopen jaren is het aantal migranten dat naar Nederland komt toegenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) immigreerden in 2022 ongeveer 400 duizend mensen naar Nederland. Welke uitdagingen kunnen we verwachten bij deze toename?

Migranten in Nederland komen uit allerlei delen van de wereld en dragen bij aan de culturele diversiteit en economische groei van ons land. Doordat immigratie vanaf 2021 echter hoger was dan emigratie en geboortes en overledenen elkaar in evenwicht houden, is de migrantenstroom sterk toegenomen. Zo is het inwonersaantal met een migratieachtergrond met 2,2% gestegen. Op 1 januari 2023 telt het CBS namelijk 4.700.863 migranten, wat neerkomt op 26,4% van de Nederlandse bevolking.

Redenen voor migratie

Waarom mensen uit het buitenland naar Nederland komen, heeft verschillende redenen. Zo trekt ons land veel migranten aan doordat er hier veel meer werkmogelijkheden zijn dan in het land van herkomst. Verder biedt Nederland ook een veilige levensomstandigheid voor degene die noodgedwongen hun land moesten ontvluchten. Naast werk en veiligheid is ook gezinshereniging een reden waarom voornamelijk vrouwen en kinderen naar Nederland komen.

De toename van migranten heeft momenteel voornamelijk te maken met de toestand in Oost-Europa. Een groot deel van de migranten die vanaf 2022 naar Nederland toekomen, zijn namelijk Oekraïners. Naast migranten uit de voormalige Sovjet-Unie, komen er ook veel Syriërs naar Nederland.

Uitdagingen

De toename van migranten leidt tot vele uitdagingen op het gebied van integratie, huisvesting en werkgelegenheid. In deze alinea wil ik meer diepgang verwerken aan de hand van een interview met Marlou Schrover, leerstoelhouder Economische en Sociale geschiedenis en hoogleraar Migratiegeschiedenis bij de Universiteit Leiden. Ik zou graag haar mening horen over de gevolgen van de toename van migranten en of we dit moeten zien als een probleem of als een verrijking.

Toekomst

Aan de hand van de Bevolkingsprognose 2022-2070 stelt CBS dat de Nederlandse bevolking de komende vijftig jaar blijft groeien. Naar verwachting zal Nederland in 2070 20,7 miljoen inwoners tellen. Deze schatting wordt door middel van een simulatiemodel berekend, waarbij veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de komende jaren centraal staan. Toch zijn deze prognosecijfers zeer onzeker. De bevolkingsgroei kan namelijk van jaar tot jaar veranderen; van toename tot afname.

13 maart 2023 |
Valeria Andric
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023).