Waarom studenten steeds vaker ernstige psychische klachten ervaren
13 maart 2023
Rosalie Oudshoorn
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)

Het gaat slecht met de mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 50,9% van de studenten psychische klachten ervaart. Studenten hebben last van klachten als: somberheid en angst. Deze worden vaak veroorzaakt door: eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen.

Ook Dmitri (echte naam bekend bij de redactie)  geeft aan problemen te hebben met zijn mentale gezondheid. ‘Ik merk dat ik heel veel prestatiedruk en stress ervaar. Ik wil een leuk sociaal leven hebben, hoge cijfers halen en ik moet ook nog werken. Ik heb het heel erg druk en weinig tijd om even bij te komen. Dit zou de beste tijd van mijn leven moeten zijn, maar dat gevoel heb ik niet.’

Volgens onderzoeker Annemarie Luik is een mogelijke oorzaak van deze stijging het toenemen van de prestatiedruk. Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden. Ook individualisering en de stijgende ongelijkheid zijn mogelijke oorzaken. Een verklaring is het feit dat jongeren en dus ook studenten het sneller toegeven dat ze mentale problemen ervaren. Op sociale media zoals TikTok en Instragram worden psychische problemen genormaliseerd. Hierdoor geven jongeren het makkelijker aan wanneer ze problemen ervaren in verhouding tot ouderen.

Voor studenten speelt het leven zich niet alleen af op de universiteit, maar ook op werk, thuis en bij vrienden. In al die kringen gebeurt bij studenten veel tegelijkertijd. Het is vaak niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor al hun problemen. Tien procent van de studenten met klachten die ook hulp heeft gezocht kan dit niet vinden. De wachttijden bij de ggz zijn te lang. Volgens de Nederlandse zorgautoriteit waren er begin 2022 80.000 wachtenden voor een behandeling of een aanmeldgesprek bij de ggz. 42.000 hiervan wachten langer dan de afgesproken norm van veertien weken.

De coronacrisis is een belangrijke factor in het stijgen van psychische klachten onder studenten. Zo ook Dmitri. ‘Na de coronacrisis merkte ik dat ik het erg lastig vond om mijn sociale leven weer op te pakken. Ik vond sociale situaties erg moeilijk. Nu word dat weer iets beter.’ Wanneer studenten meer sociale steun ontvangen ervaren ze minder klachten. Tijdens de coronacrisis was sociaal contact beperkt, hierdoor was het vinden van sociale steun moeilijker. Zeker voor uitwonende studenten.

Caring Universities is een internationaal initiatief van universiteiten om beter zicht te krijgen op de mentale gezondheid van studenten. Daar kun je gratis online diensten vinden die kunnen helpen bij het verbeteren van de mentale gezondheid van studenten. Nu is het de vraag of het wel de verantwoording is van universiteiten om zorgdiensten te bieden. Moet deze verantwoording niet gewoon bij de ggz liggen?

Het onderzoek zal in de aankomende jaren iedere twee jaar herhaald worden om de mentale gezondheid van studenten goed te kunnen volgen. Dit zal in dit jaar (2023) weer plaatsvinden. Het eerste onderzoek vond plaats tijdens de coronacrisis. Nu alle maatregelen weg zijn zal het mentale welzijn van studenten hopelijk ten goede verbeterd zijn. In ieder geval wel die van Dmitri. ‘Het ging tijdens de coronacrisis echt even heel slecht met me. Nu is dat al minder, hoewel ik nogsteeds last heb van stress en prestatiedruk.’

Heb jij last van negatieve gedachten of psychische problemen. Wacht niet, zoek hulp. Je kunt hiervoor terecht bij: https://jongerenhulponline.nl/.

13 maart 2023 |
Rosalie Oudshoorn
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)