Waarom de Nederlanse vrouw vaker een biertje drinkt
13 maart 2023
Nikki van Kempen
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022-2023), bachelor Sociologie.

Wanneer je aan bier denkt, wat zie je dan voor je? Een vriendengroep mannen, iets te luidruchtig, elkaar op de schouders slaand na weer een goede grap met een biertje in de andere hand? Of zie je juist een vrouw voor je die met haar vriendinnen een speciaalbiertje drinkt in de zon op een terras? Beide opties zijn goed mogelijk. Bier wordt namelijk nog vaak gezien als ‘echte’ mannendrank, maar het Nationaal Bieronderzoek van 2022 toont dat meer vrouwen vanaf 2016 bier zijn gaan drinken. Wat zijn hier de beweegredenen achter?

Foto: Nikki van Kempen

Organisatie Nederlandse Brouwers doet sinds 2016 kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier onder Nederlandse bierdrinkers. In het Nationaal Bieronderzoek van dit jaar is vanaf 2016 een licht stijgende lijn in het aantal vrouwen dat maandelijks bier drinkt te zien. Het aantal is met 32% in 2022 het hoogste tot nu toe.

Voor mannen is het aantal dat maandelijks bier drinkt ten opzichte van 2016 met zo’n 2 procent gedaald. In 2022 is hier wel een uitschieter in te zien, meer mannen hebben vorig jaar maandelijks alcohol gedronken dan in 2021. De verklaring hierachter zit hem volgens de website van Nederlandse Brouwers mogelijk achter de covid-maatregelen. ‘In 2021 waren er veel COVID-maatregelen, waardoor het logisch is dat de horecaconsumptie is gestegen in 2022 toen er alleen in het begin van het jaar maatregelen waren’.

Dat meer vrouwen wel eens een biertje drinken zit hem wellicht in de opkomst van laag-alcoholisch speciaalbier en alcholvrij bier. Van dit speciaalbier, met een alcoholpercentage tussen de 0,5 en 3,5 procent, verkochten bierbrouwers vorig jaar ruim vier keer zoveel als in 2021. Daarmee is ongeveer één op de tien verkochte speciaalbieren een type met een laag alcoholgehalte. Ook alcoholvrijbier is enorm in populariteit toegenomen. Waar men korte tijd geleden nog de keuze had uit een of twee opties bij de supermarkt zijn er op dit moment 78 soorten alcoholvrij bier te verkrijgen in Nederland.

Laag-alcoholisch speciaalbier en alcoholvrijbier is vooral populair onder vrouwen, maar ook mannen drinken het steeds vaker. De beweegredenen hierachter zijn echter wel anders, vrouwen drinken vaker alcoholvrij bier omdat ze dat lekker vinden. Mannen doen dit vaker omdat ze nog moeten rijden.

Een andere oorzaak van het populairder worden van bier onder vrouwen zit hem mogelijk in het veranderende beeld dat we als maatschappij hebben van 'de bierdrinker'. Vroeger was bier echt een product voor mannen. Volgens reclamestrateeg Rob Benjamens waren bierproducenten bang dat mannen hun bier 'verwijfd' zouden vinden als ze zich ook op vrouwen zouden richten. Tegenwoordig is dit echter anders en zijn er zelfs bierbrouwerijen die gerund worden door vrouwen en zijn vrouwen te zien in reclame's voor bier:

Volgens onderzoeker Stanley Soosaipillaj moet wel voorzichtig worden omgegaan met de cijfers uit het Nationaal Bieronderzoek 2022. 'De verschillen in jaren zijn klein en de cijfers fluctureren een beetje. Dat komt omdat je te maken hebt met een steekproef en niet alle Nederlanders kan ondervragen'. In welke mate de trend zich voorzet is dan ook nog niet met zekerheid te voorspellen. De toekomst zal het laten zien. Eén ding is in ieder geval zeker, de bierwereld van nu is er niet meer alleen voor 'echte' mannen.

13 maart 2023 |
Nikki van Kempen
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022-2023), bachelor Sociologie.