Online therapie kan de sleutel zijn voor de lange wachttijden van de GGZ
13 maart 2023
Josje van Dongen
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023 Bachelor Kunstgeschiedenis

Volgens cijfers van het CBS is de mentale gezondheid van jongeren sterk afgenomen. Vooral bij jonge vrouwen is de psychische gezondheid achterruit gegaan. In Nederland is er een gemiddelde wachttijd van 8 tot 16 weken voordat je bij een psycholoog te recht kan, en voor specifieke behandelingen zoals EMDR-therapie kan dit oplopen tot 6 maanden. Echter, er is een opkomst van online-psychologen in Nederland, waar er vaak geen wachttijden zijn.

Jongeren in Nederland voelen zich vaker neerslachtig en somber. In de put zitten, zich ongelukkig voelen en zich onrustig voelen behoren ook tot de symptomen waar jongeren steeds vaker mee te maken krijgen. Uit cijfers van het CBS kan niet worden vastgesteld dat deze klachten zijn toegenomen als gevolg van de coronacrisis, maar de cijfers laten wel zien dat 47 procent van de jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven in het algemeen negatief beïnvloed heeft. Voor een iets kleiner deel (43 procent) had de crisis zowel een negatieve als positieve invloed. Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) zeiden met 53 procent vaker dan tieners (38 procent) dat de coronacrisis hun leven (heel) negatief beïnvloed heeft.

Somberheid

Studente Josephine (23) kan hierover meepraten: “Ik denk dat ik achteraf gezien wel zeker kan zeggen dat twee jaar corona een negatieve invloed heeft gehad op mijn mentale gezondheid. Het sociale contact met mijn leeftijdsgenoten hield abrupt op, en ik was begonnen aan een nieuwe studie waar ik mijn nieuwe medestudenten bijna niet kon leren kennen in een online omgeving. In die periode werd ik steeds somberder, en ik besloot dat ik met een psycholoog wilde praten. De meeste bleken alleen een wekenlange wachttijd te hebben voordat ik er terecht kon.”

Online-therapie

Een mogelijke oplossing voor de lange wachttijden van de GGZ zou online-therapie kunnen zijn. In plaats van recht tegenover je psycholoog zitten in de praktijk, zit je thuis en zie je elkaar op het scherm van je computer. Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie stelt dat deze vorm van therapie voor veel mensen effectief is. Bockting, hoogleraar klinische psychologie bij het Amsterdam UMC en het Centre for Urban Mental ¬Health van de Universiteit van Amsterdam, onderzocht de effectiviteit van online therapie wereldwijd. Ze concludeerde dat online therapie net zo effectief is als traditionele therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, en dat dat voor vrijwel alle psychische aandoeningen geld. Ongeveer de helft van de mensen die online therapie volgde reageerde er goed op, één derde zag de klachten ook daadwerkelijk verminderen.

Nadelen

Er zitten ook een paar nadelen aan online therapie, blijkt uit het onderzoek van Bockting. Een videogesprek is vermoeiender, en het is via een scherm ook lastiger om non-verbale signalen op te vangen voor een psycholoog. Ook is deze vorm van therapie niet geschikt voor álle psychologische aandoeningen. Bij ernstig depressieve en psychotische patiënten is het belangrijk dat ze face-to-face gesprekken hebben met hun psycholoog, door hun neiging om zich terug te trekken.

Jongeren die kampen met lichtere mentale problemen, zoals somberheid en zenuwen, zouden kunnen overwegen om hulp te zoeken bij online-psychologen. De effectiviteit blijkt hetzelfde te zijn als therapie in een niet online-omgeving, en op deze manier is het niet nodig om wekenlang door te bijten, wachtend tot er plek is bij een praktijk.

13 maart 2023 |
Josje van Dongen
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023 Bachelor Kunstgeschiedenis