Datavisualisatie
Immigratie in Nederland: passen er nog wel mensen bij?
13 maart 2023
Britt Liet
Student minor journalistiek en nieuwe media (2022/2023)

De afgelopen jaren gaat het er steeds vaker over: het asielzoekersbeleid. Met als afgelopen jaar het hoogtepunt, waarbij honderden mensen buiten moesten slapen bij het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA). Een tegengeluid vanuit de Nederlandse samenleving is dan ook steeds vaker te horen: ‘vol = vol’. Maar is Nederland echt vol?

Na de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne steeg het aantal immigranten in Nederland snel. Binnen een paar maanden moest Nederland opvang bieden aan duizenden migranten uit het plots onveilige land. Naast deze abrupte stijging had Nederland al te maken met een groot aantal immigranten. Denk aan Syrië, Afghanistan, en Polen, waarvan elk jaar nog tienduizenden mensen naar ons kikkerlandje komen.

Aantrekkelijk landje

Dat al deze mensen naar Nederland willen, is niet zonder reden. De belangrijkste categorieën niet-Nederlandse immigranten zijn vluchtelingen, mensen die voor werk naar Nederland komen en gezinsleden die volgen. Ons land is relatief veilig, heeft goed onderwijs, en een goed draaiende economie. Het is dan ook niet voor niets dat het aantal immigranten in Nederland de afgelopen decennia is gestegen.

Groei

Migratie is een lange niet niet de eerste oorzaak geweest voor de bevolkingsgroei in Nederland. Nee, daar zorgden de Nederlanders toch echt zelf voor. Volgens cijfers van het CBS groeide tot 2014 in Nederland de bevolking door natuurlijke aanwas, pas daarna ging de toename door migratie voorbij aan de geboorte van Nederlanders. Toch is het aandeel migranten ten opzichte van het aantal inwoners in Nederland niet sterk veranderd.

Grenzen dicht

Dat het aantal inwoners in Nederland toeneemt, staat dus buiten kijf. Het minderen van de bevolkingsgroei is echter niet zo makkelijk. Zo zijn de meeste migranten die naar Nederland komen arbeidsmigranten. Zij zorgen ervoor dat werk voor laagopgeleiden nog steeds uitgevoerd wordt. Zonder hen zou het bijvoorbeeld veel moeilijker worden om druiven van Nederlandse bodem te eten. Dus ook al zou Nederland uit haar voegen barsten, de grenzen dichtgooien is niet meteen de beste optie. Daarnaast is het een heel gepriegel om immigranten 'zomaar' niet toe te laten in Nederland. Er gaan vaak hele procedures aan vooraf voordat iemand echt het land uit mag worden gezet.

Op de vraag of Nederland dus echt vol is kan niet echt een duidelijk antwoord op worden gegeven. Ja, de bevolking neemt toe. Maar in ons kikkerlandje is meer ruimte dan gedacht...

13 maart 2023 |
Britt Liet
Student minor journalistiek en nieuwe media (2022/2023)