Datavisualisatie
Wat immigratie en de woningcrisis betekenen voor Nederland
13 maart 2023
Britt Liet
Student minor journalistiek en nieuwe media (2022/2023)

Vorig jaar stond in het teken van het opvangen van vooral Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Hierdoor kwamen er in een rap tempo veel mensen naar Nederland, waar niet iedereen blij mee was. Er kwamen zo veel mensen, dat honderden van hen noodgedwongen buiten bij het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) moesten slapen. Daarnaast tikte dit jaar het aantal bewoners in Nederland de 18 miljoen aan. Tel daarbij een woningcrisis op en het plaatje is compleet. ‘Vol is vol’, werd de leus, met als intentie minder asielzoekers op te vangen in Nederland. Maar is Nederland echt vol?

Na de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne steeg het aantal immigranten in Nederland snel. Binnen een paar maanden moest Nederland opvang bieden aan duizenden Oekraïners uit het plots onveilige land. Naast deze abrupte stijging had Nederland al te maken met een groot aantal immigranten. Denk aan Syriërs, Afghanen en Noord-Afrikanen, waarvan elk jaar nog honderdduizenden emigreren naar Nederland.

Aantrekkelijk landje

Dat al deze mensen naar Nederland willen, is niet zonder reden. Ons land is relatief veilig, heeft goed onderwijs, en daarnaast is het een van de sterkste economieën in de wereld. Het is dan ook niet voor niets dat het aantal immigranten in Nederland de afgelopen decennia is gestegen. In de onderstaande grafiek is deze stijging duidelijk te zien.

Toch is het aandeel immigranten ten opzichte van het aantal inwoners in Nederland niet sterk veranderd. Dat is opzich niet zo gek: als zowel de bevolking als de immigratie in Nederland groeit, blijven de verhoudingen hetzelfde. De immigratie neemt dus niet zo hard toe dat het ten opzichte van de totale bevolking groeit, zoals te zien is in de onderstaande grafiek.

Vooral het aantal woningen in Nederland speelt een belangrijke rol in de kwestie dat Nederland 'vol' is. In de afgelopen jaren is er een woningcrisis ontstaan in Nederland, waardoor duizenden Nederlanders geen betaalbare woning kunnen kopen. Tel daar nog eens de stikstofproblematiek voor de bouw bij op, waardoor op vele plekken de bouw van huizen stil wordt gelegd. Daarnaast is het praktisch onhaalbaar om voor starters een geschikte woning te vinden op de huidige woningmarkt. Tom Snijders (28), een gedupeerde van de woningcrisis, merkt de stijgende prijzen van de woningen ook: 'zelfs als ik samen met mijn vriendin evenveel zou verdienen als een koppel van in de 50, zouden we alsnog geen starterswoning kunnen veroorloven.'

Vol = vol?

Toch is het niet zo makkelijk om nu te spreken over een ´vol´ Nederland. Er is namelijk wel ruimte, maar andere factoren zorgen ervoor dat deze ruimte niet goed benut kan worden voor het aantal mensen die in Nederland verblijven. Denk hierbij aan de woningcrisis en de (te) snelle toename van het aantal immigranten. Snijders: 'het gaat mij niet eens om het aantal mensen wat naar Nederland komt, ook hen gun ik een plekje. Maar ik vind het wel heel kwetsend dat hierdoor de wachtrijen nog langer worden, en we dus eigenlijk nog verder van huis zijn.'

Minder mensen

Om de bouw van het aantal woningen bij te laten blijven met het aantal inwoners in Nederland, zouden er dus minder mensen in Nederland moeten verblijven. Het minderen van de bevolkingsgroei is alleen niet zo makkelijk. Zo zijn is een groot deel van de migranten die naar Nederland komen arbeidsmigranten. Een deel van hen zorgt ervoor dat werk voor laagopgeleiden uitgevoerd blijft worden. Zonder hen zou het bijvoorbeeld veel moeilijker worden om tomaten van Nederlandse bodem te eten. Dus ook al zou Nederland uit haar voegen barsten, de grenzen dichtgooien is niet meteen de beste optie. Daarnaast is het een heel gedoe om immigranten 'zomaar' niet toe te laten in Nederland. Daarvoor zijn meerdere wetten en regels van toepassing op zowel Europees als nationaal niveau.

Op de vraag of Nederland 'vol' is, kan dus niet zo makkelijk antwoord worden gegeven. Het aantal inwoners groeit zeker, maar de bouw van nieuwe woningen voor al deze mensen blijft achter vanwege de woningcrisis. Daarnaast kan Nederland niet zomaar haar grenzen sluiten. Vanuit de politiek moet er dus nog veel gebeuren om of het aantal woningen in Nederland sterk toe te laten nemen, minder immigranten toe laten, of een combinatie van beide. Tot die tijd blijft de leus 'vol = vol' nadreunen vanuit een groot deel van het Nederlandse volk.

13 maart 2023 |
Britt Liet
Student minor journalistiek en nieuwe media (2022/2023)