Femicide ook in Nederland een groot probleem. Maar de oplossing zit diepgeworteld in de samenleving. 
13 maart 2023
Anna Konecny
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023. Bachelor: literatuurwetenschappen.

Elke 8 dagen wordt er een vrouw vermoordt, simpelweg omdat zij een vrouw is. Dit fenomeen heet femicide en komt de laatste tijd vaak in het nieuws. Ook in Nederland komt dit voor.

Op de foto is een van de vele protesten tegen femicide te zien.
Foto: Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)

De algemene definitie volgens het European Institute for Gender Equality luidt als volgt: ‘’Killing of women and girls because of their gender’’. Een vrij korte definitie, wat volgens het EIGGE ook te maken met de origine van de term. Femicide of femicido komt namelijk uit Latijns-Amerika waar deze voor het eerst werd gebruikt om de alarmerende stijging van gewelddadige moorden op meisjes en vrouwen te definiëren, tegelijkertijd was de term bedoeld om politieke aandacht te trekken voor het fenomeen femicide omdat dit tot nu toe genegeerd werd. Zo is de term naar Europa overgegaan en heeft deze ook . Steeds vaker komt de term in het nieuws voor omdat de cijfers van femicide als maar stijgen. Ook in Nederland stijgt het aantal vrouwen dat jaarlijks omgebracht voor het zijn van een vrouw, in 2022 zijn er 43 vrouwen vermoord ten opzichte van 33 het jaar daarvoor meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit getal lijkt niet groot, vandaar dat er ook geen protesten plaatsvinden in Nederland, maar in de meeste gevallen wordt femicide niet als femicide benoemd. De meeste moorden krijgen als oorzaak ‘’familiedrama’’ of iets anders. 

De stalkende ex-partner als oorzaak

In de meeste gevallen is de dader de ex-partner, in Nederland is de reden vaak dat de ex-partner de scheiding niet accepteert. Het ‘niet accepteren’ komt voort uit de vrouwenhaat (misoginy) die het EIGE ook als een van de redenen voor de femicide noemt. Daarnaast zijn het uitlopen huiselijk geweld, en de sexuele oriëntatie van vrouwen een van andere oorzaken voor vrouwenmoord.  

Uit ander onderzoek van het CBS blijkt ook dat vrouwen vaker last hebben van het stalken door hun ex-partner. Ook dit percentage is in de afgelopen jaren gestegen. Het grootste gevolg van deze stalking zijn psychische problemen bij vrouwen. Maar in sommige gevallen leidt deze tot een andere oorzaak: waaronder dus de femicide. De stalking kan dus gezien worden als een aanleiding van femicide. Ook in de andere oorzaak: huiselijk geweld, zijn vrouwen vaker het slachtoffer dan mannen. 

Daarnaast heeft de andere oorzaak: vrouwenhaat, zit diep geworteld in de samenleving. Het idee van vrouwenhaat heeft ook te maken met de vrouw als minder zien. Het idee dat de vrouw als minder wordt gezien kan al vanaf jongs af aan invloed hebben op meisjes Dit is ook te zien aan het aantal meisjes dat al vanaf jonge leeftijd kampt met mentale problemen. Het cijfer hiervan is de afgelopen jaren gestegen. Deskundigen hebben het zelfs over een piek in de mentale gezondheid bij meisjes, zo meldt het rtlnieuws. 43% van de meisjes tussen 13 en 16 jaar kampt met mentale problemen blijkt uit onderzoek van het HBSC. Het onderzoek van het Health Behaviour in School-aged Children betreft de mentale gezondheid van jongeren. Daaruit kwam als resultaat dat bijna de helft van alle meisjes en een stijging van 10% met voorgaande jaren. 

De vrouwenmoord in Nederland is dus een probleem dat nog niet is opgelost. Aan de ene kant heerst er een definitie probleem. De meeste vrouwen moorden zijn niet bestempeld als een vorm van femicide. Aan de andere kant zijn de oorzaken ook uit gevolg van het maatschappelijke stereotype over de vrouw. De toekomstvisie is echter wel hoopvol. Door middel van voorlichting op jonge leeftijd kunnen de bestaande stereotypen de wereld uit worden geholpen. 

13 maart 2023 |
Anna Konecny
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023. Bachelor: literatuurwetenschappen.