Achtergrond met datavisualisatie
Drugsgebruik afgelopen jaren stabiel, maar dit valt op
13 maart 2023
Donna Schumacher
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)
Meer dan de helft van de jongeren in het uitgaansleven geeft aan ooit ecstasy te hebben gebruikt. Foto: Pexels (CC0)
  • Introductie

Een van de meest populaire uitgaansdrugs is ecstasy. Het aantal Nederlanders dat ervaring heeft met de drug blijft stijgen, van 7,0% in 2015 tot 9,8% in 2021. Maar dat is niet vreemd. Onder deze mensen vallen ook mensen die het eenmalig hebben geprobeerd of het niet meer (regelmatig) gebruiken. Het laatste-jaar-gebruik ligt namelijk wel al sinds 2015 redelijk stabiel rond de 3%. Uit de Gezondheidsenquête over 2022 is te zien dat het percentage lichtelijk is gestegen naar 3,9. Hier zijn alleen nog geen aanvullende analyses of significantietoetsen over uitgevoerd. Wel vallen hoogopgeleide jongeren buiten de algemene trend. Dat onder hen drugsgebruik 'normaler' is dan onder de algemene bevolking is op zich niets nieuws. Maar waar komt dat door?

Studentencultuur

Het Trimbos meldde eind 2022 dat het gebruik van zo goed als alle drugs redelijk stabiel is. Wel wijkt het drugsgebruik onder jongeren af van de algemene trend. Het gaat dan voornamelijk om hoger opgeleide jongeren. WO-student Anne (22) geeft aan dat drugsgebruik inderdaad vooral onder haar vrienden van studie en huisgenoten speelt. "Het zit echt in de studentencultuur. Van mijn vrienden daarbuiten weet ik dat het grootste deel geen drugs heeft gebruikt of zal gebruiken." Zelf raakte ze er ook pas mee in aanraking toen ze op haar 19e in haar studentenhuis ging wonen. "Op een van de eerste feestjes wilde ik zelf nog geen ecstasy gebruiken, maar de rest deed dat wel. Het zag er zo leuk uit dat ik zelf toen ook benieuwd werd. Met hen heb ik inmiddels ook wel eens 3mmc, 4mmc en cocaïne gebruikt."

Hoewel hoger opgeleiden dus meer experimenteren, gebruiken ze niet met grotere regelmaat. Maar dat geldt niet voor cocaïnegebruik. "Een echte drugsavond heb ik zo eens in de vier maanden. Ik denk heel bewust na over hoeveel maanden ik ertussen laat," zegt Anne. "Maar voor cocaïne en 3mmc geldt dat het ook wel eens voorkomt dat we het tussendoor tijdens een avondje drinken gebruiken."

Onder de studenten kan een toename in cocaïnegebruik in 2021 gezien worden, terwijl het onder de algemene bevolking vrijwel gelijk bleef. Het ooit-gebruik onder MBO- en HBO-studenten kende een dalend percentage vanaf 2017, maar nam in 2021 weer fors toe. Onder MBO- en HBO-studenten heeft in 2021 3,9% ooit cocaïne gebruikt en 1,1% in de laatste maand. Voor WO-studenten liggen die percentages hoger, namelijk 15,4% ooit-gebruik en 3,3% laatste-maand-gebruik.

Corona

Ook in het uitgaansleven speelt ecstasygebruik een rol. Hoewel de invloed van corona niet opgemaakt kan worden uit de gegevens uit de Gezondheidsenquête van het Trimbos-instituut, werd er wel een toename in ecstasy-incidenten gezien sinds de heropening van het uitgaansleven na versoepeling van een groot aantal coronamaatregelen in de zomer van 2021. Daarover zegt arts-epidemioloog en hoofd van de Monitor DrugsIncidenten eind 2022: "We denken dat na twee jaar corona het aantal onervaren gebruikers tamelijk groter is geworden, want we zien dat de incidenten voornamelijk onder een jonge groep plaatsvinden. De gemiddelde leeftijd is zo’n 22 jaar."

Hoewel Anne zich erg bewust is van mogelijke gevolgen, schrikt dat haar niet af. "Ik let er gedurende de avond goed op hoeveel ik neem en hoeveel tijd er tussen het bijnemen zit. Ik kan dat ook wel goed voor mezelf aanvoelen. Zolang je er verantwoordelijk mee omgaat, denk ik dat er niet snel iets drastisch mis kan gaan.”

Anne is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

13 maart 2023 |
Donna Schumacher
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)