dataproductie
Drugsgebruik afgelopen jaren weliswaar stabiel, toch valt dit op
13 maart 2023
Donna Schumacher
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)
Meer dan de helft van de jongeren in het uitgaansleven geeft aan ooit xtc te hebben gebruikt. Foto: Pexels (CC0)

Sinds de heropening van het uitgaansleven na corona werd er veel bericht over drugsincidenten. Een toename in drugsgebruik? Nee, die is er niet, blijkt recentelijk uit cijfers. Toch zijn het nog altijd de hoogopgeleide jongeren die buiten de algemene trend treden door veel te experimenteren.

Het gebruik van zo goed als alle drugs bleef de afgelopen jaren redelijk stabiel. Dat blijkt uit cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS, RIVM en het Trimbos-instituut. Zij doen onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen in Nederland. De cijfers over drugsgebruik worden jaarlijks gepubliceerd in de Nationale Drug Monitor.

Wel vallen hoogopgeleide jongeren buiten de algemene trend. Van alle volwassenen onder de 25 jaar in Nederland had in 2021 bijvoorbeeld zo’n 10% ooit xtc gebruikt, terwijl dat voor studenten aan de universiteit bijna 28% was. Dat onder hen drugsgebruik 'normaler' is dan onder de algemene bevolking is op zich niets nieuws. Maar waar komt dat door?

Student aan de Universiteit Leiden Anne (22) geeft aan dat drugsgebruik inderdaad vooral onder haar vrienden van studie en huisgenoten speelt. "Het zit echt in de studentencultuur. Van mijn vrienden daarbuiten weet ik dat het grootste deel geen drugs heeft gebruikt of zal gebruiken."

Studentenhuis

Zelf raakte ze er ook pas mee in aanraking toen ze op haar 19e in haar studentenhuis ging wonen. "Op een van de eerste feestjes wilde ik zelf nog geen xtc gebruiken, maar de rest deed dat wel. Het zag er zo leuk uit dat ik zelf toen ook benieuwd werd. Met hen heb ik inmiddels ook wel eens 3mmc, 4mmc en cocaïne gebruikt."

Hoewel hoger opgeleiden dus meer experimenteren, gebruiken ze niet met grotere regelmaat. Maar dat geldt niet voor cocaïnegebruik. "Een echte drugsavond heb ik zo eens in de vier maanden. Ik denk heel bewust na over hoeveel maanden ik ertussen laat," zegt Anne. "Maar voor cocaïne en 3mmc geldt dat het ook wel eens voorkomt dat we het tussendoor tijdens een avondje drinken gebruiken."

Ook uit cijfers blijkt onder studenten aan de universiteit een grotere regelmaat in cocaïnegebruik in 2021. Van de studenten had meer dan 3% de laatste maand nog cocaïne gebruikt, terwijl minder dan 1% van de algemene bevolking tussen de 18 en 25 jaar in de laatste maand nog had gebruikt.

Corona

Ook speelt xtc-gebruik in het uitgaansleven een rol. Hoewel de invloed van corona niet opgemaakt kan worden uit de gegevens uit de Gezondheidsenquête van het Trimbos-instituut, werd er wel een toename in xtc-incidenten gezien sinds de heropening van het uitgaansleven na versoepeling van een groot aantal coronamaatregelen in de zomer van 2021.

Daarover zegt arts-epidemioloog en hoofd van de Monitor DrugsIncidenten eind 2022: "We denken dat na twee jaar corona het aantal onervaren gebruikers tamelijk groter is geworden, want we zien dat de incidenten voornamelijk onder een jonge groep plaatsvinden. De gemiddelde leeftijd is zo’n 22 jaar."

Hoewel Anne zich erg bewust is van mogelijke gevolgen, schrikt dat haar niet af. "Ik let er gedurende de avond goed op hoeveel ik neem en hoeveel tijd er tussen het bijnemen zit. Ik kan dat ook wel goed voor mezelf aanvoelen. Zolang je er verantwoordelijk met drugs omgaat, denk ik dat er niet snel iets drastisch mis kan gaan.”

Anne is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

13 maart 2023 |
Donna Schumacher
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)