De vluchtelingencrisis: zo gaat Europa echt om met asielzoekers
13 maart 2023
Daphne Koppe
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022-2023

“Laten we Nederland Nederland houden en de grenzen sluiten”, aldus Wilders tijdens het Radiodebat Provinciale Statenverkiezingen begin deze maand. Maar vluchtelingen die weten te ontsnappen aan een verdrinkingsdood komen nog dagelijks Europa binnen. Ons land dichthouden is geen optie.

De afgelopen jaren neemt het aantal vluchtelingen dat Europa binnenkomt toe. Volgens Vluchtelingenwerk vroegen in 2021 24.686 mensen asiel aan in ons land, dat is 55 procent meer dan het jaar daarvoor. In heel Europa was dit aantal 537.630. Europese landen hebben onderling veel discussie over het opvangen van asielzoekers. Duitsland en Frankrijk vangen samen bijna de helft van alle vluchtelingen op.

De Europese Commissie werkt aan een nieuw beleid op het gebied van migratie en asiel om zo tot eerlijke en humanitaire regelgeving te komen, verklaren ze op hun website. De realiteit blijkt anders, dat wordt duidelijk na berichtgeving over illegale pushbacks.

Kaart: Daphne Koppe  Bron: CBS  Gegevens ophalen  Integreren  Gecreëerd met Datawrapper

Na de ramp van twee weken geleden, waarbij 200 vluchtelingen verdronken, ontving de Italiaanse kustwacht dit weekend opnieuw meldingen van schepen met problemen. De opvangcentra in de regio kampen met overbezetting. Volgens Frontex, de organisatie voor Europese grens- en kustwacht, is de centraal mediterrane regio nog steeds de meest gebruikte route door vluchtelingen om Europa binnen te komen. In de eerste twee maanden van dit jaar meldden ze 12000 grenspassages. Vanuit Afrika komen migranten in Italië aan, waarna ze door willen trekken naar andere Europese landen. Mensen uit Afghanistan en Syrië vormen de grootste groepen, gevolgd mensen uit Nigeria, Marokko en Pakistan.

Migranten aan de grens. Foto: Sandor Csudai (CC BY-NC-ND 4.0)

Het Europees parlement discussieert over het financieren van de plaatsing van hekken langs de buitengrenzen. Verschillende landen zijn voor dit idee. In twaalf landen staan zelfs al hekken om asielzoekers buiten de deur te houden. In Den Haag zijn de meningen verdeeld. De VVD, CDA en Christen Unie zijn voor terwijl D66 en GroenLinks tegen zijn. Volgens Amnesty zorgt het afsluiten van Europa juist voor onmenselijke situaties.

Illegale routes

Door het gebrek aan legale routes krijgen smokkelaars vrij spel. Volgens het internationaal recht zijn landen namelijk verplicht vluchtelingen te helpen die illegaal de grens overkomen. Het is onmogelijk om de grens helemaal af te sluiten, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van zee en rivieren. Ook met hekken blijven de illegale routes dus bestaan.

De EU overlegt met Tunesië over een deal om vluchtelingen in de regio op te vangen. Zo moet voorkomen worden dat ze naar Europa komen. De deal is vergelijkbaar met de Turkijedeal van een zeven jaar geleden, waarbij het land mensen die de oorlog in Syrië ontvluchtten opving. Turkije ontving miljarden euro’s, in ruil daarvoor moesten ze de grens met Europa bewaken. De deal leidde volgens Vluchtelingenwerk destijds tot grootschalige schending van mensenrechten. Turkije sloot de grens met Syrië en schoot vluchtelingen die toch probeerden over te steken zelfs neer. Anderen die toch Europa in probeerden te komen bleven jaren lang vast zitten in kampen op Griekse eilanden onder erbarmelijke omstandigheden. De afspraak om deze mensen onder lidstaten te verdelen kwam de EU niet na door een gebrek aan samenwerking.

Opvang in de regio

Nederlandse politici noemen opvang in de regio vaak als alternatief voor oplossingen in Europa. Maar buurlanden vangen al het grootste deel van de vluchtelingen op. Ruim 85 procent vindt tijdelijke opvang dichtbij het land van oorsprong. Dat zijn vaak ontwikkelingslanden en er is geen toekomstperspectief.

Chart: Daphne Koppe  Source: Vluchtelingenwerk  Get the data  Created with Datawrapper

Hoewel politici in Nederland en in Europa liever hun handen niet branden aan het onderwerp is het dus belangrijk dat er gezocht wordt naar oplossingen. Zolang er conflicten zijn zullen mensen opzoek gaan naar een veilig onderkomen. Veel mensen worden al opgevangen in buurlanden. Ook mét een hek zal de grens niet hermetisch afgesloten zijn. Vluchtelingen hebben recht op veiligheid en een toekomst.

13 maart 2023 |
Daphne Koppe
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022-2023