Datavisualisatie
Dit is waarom we ook na de coronapandemie nog veel thuiswerken: ‘Soms gewoon veel productiever’
12 maart 2023
Robin Bogers
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022-2023).

Drie jaar na de eerste lockdown werken we nog steeds veel vanuit huis. Door de coronapandemie is thuiswerken een steeds normaler onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De hoeveelheid woon-werkreizen ligt in 2022 nog altijd onder het niveau van voor de pandemie. Waarom blijven we, ook na het loslaten van alle maatregelen, nog regelmatig thuiswerken?

Uit het “Landelijke Reizigersonderzoek 2022” van het ministerie van I&W blijkt dat werknemers in oktober 2022 gemiddeld 3,2 dagen per week naar hun werk reisden. Dat is 0,2 reisdag meer dan tijdens de coronapandemie in 2021. Maar nog steeds behoorlijk minder dan de 3,5 dagen die we in pre-COVID jaar 2019 hebben afgereisd.

Wekelijks worden zowel de auto, fiets en het openbaar vervoer 0,1 dag minder gebruikt dan voor de coronapandemie. Voor de auto betekent dit een kleine afname van nog geen 5 procent. Maar het openbaar vervoer wordt maar liefst een kwart minder gebruikt.

Dat we minder reizen komt vooral doordat thuiswerken gedeeltelijk permanent is geworden. In 2019 werkte 23 procent van de werknemers één of meer dagen per week thuis. Afgelopen oktober is dat aantal behoorlijk gestegen naar 39 procent van de werknemers.

In oktober 2022 was het gemiddeld aantal thuiswerkdagen 1,1 dagen per week. Pre-corona was dit gemiddelde slechts 0,8 dagen per week. Belangrijk om te vermelden is dat er tijdens het onderzoek geen advies meer gold om (zoveel mogelijk) thuis te werken. Sinds maart 2022 zijn alle COVID-19 maatregelen namelijk vervallen. Dit onderzoek is in oktober 2022 uitgevoerd.

De hoeveelheid werknemers dat niet thuiswerkt is in 2022 gestegen naar 61 procent in vergelijking tot 2021. Maar ook dit is nog steeds ver onder het niveau van pre-COVID jaren 2018 en 2019. Zo was het aantal werknemers zonder thuiswerkdagen in 2019 nog 77 procent. Dit is dus een ruime afname van 16 procent.

Productiviteit

Een groot deel van de thuiswerkers is positief over het thuiswerken. Maar liefst 78 procent, tegenover 58 procent in 2020, een flinke stijging dus van 20 procent. Werknemers geven aan dat ze thuiswerken fijn vinden. Bovendien zeggen werknemers dat ze thuis productiever zijn dan op locatie.

Het aantal werknemers dat zegt thuis productiever te zijn, is gestegen van 34 naar 58 procent. Een belangrijke reden voor deze stijging is dat veel mensen die negatief zijn over thuiswerken nu weer op kantoor kunnen werken.

Ook Tessa (22) heeft sinds de coronapandemie nog een vaste thuiswerkdag. "Ik vind het wel lekker om één of twee dagen in de week vanuit huis te werken. Het scheelt reistijd en soms kan ik dan gewoon meer voor elkaar krijgen. Op kantoor kan het soms nog wel is rumoerig zijn. Thuiswerken is dan productiever", zegt de tweeëntwintigjarige.

Bijna twee van de drie thuiswerkers geeft in 2022 aan dat ze dit doen omdat ze het fijn vinden om thuis te werken, zo'n 61 procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat COVID-19 nauwelijks nog een reden is om thuis te werken.

Minder reistijd

Verder blijkt uit het onderzoek dat gebruikers van het openbaar vervoer zowel de betrouwbaarheid van de reistijd in het OV, de reistijd zelf als het aanbod van OV mogelijkheden relatief vaak verslechterd vinden ten opzichte van voorgaande jaren. Thuiswerken kan dus een optie zijn als je reistijd erg lang is of je trein niet gaat.

Tessa: "Ik ben ongeveer een uur onderweg naar mijn werk met de trein. Nu vallen de treinen de laatste tijd ook regelmatig wel is uit. Hierdoor besluit ik zo'n twee dagen per week om thuis te werken. Het is dat ik het gezellig vind met collega's anders zou ik nog veel vaker thuiswerken denk ik."

Ze is niet de enige. In het onderzoek van het ministerie van I&W wordt 'geen reistijd' als meest genoemde voordeel benoemd. 77 procent van de thuiswerkers geeft dit als grootste pluspunt. Ook wordt wederom productiviteit genoemd. 26 procent van de thuiswerkers geeft aan dat ze zich thuis beter kunnen concentreren en dat als grootste voordeel zien van thuiswerken.

In de afgelopen jaren is thuiswerken dus steeds gebruikelijker geworden. Tijdens de coronapandemie moesten we wel. Nu zien veel mensen er voordelen in. Het verdwijnen van de reistijd en een hogere productiviteit hebben onder andere bijgedragen aan de populariteit van thuiswerken. Hoewel sommige werkgevers nog steeds een voorkeur hebben voor werken op kantoor, lijkt thuiswerken toch een plek te hebben veroverd in onze samenleving.

12 maart 2023 |
Robin Bogers
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022-2023).