Klimaatakkoord van Parijs, is het nog haalbaar of is het te hoog gegrepen?
12 maart 2023
Renate van Rooijen
Student minor Journalistiek en nieuwe media

In 2016 heeft de Europese Unie namens Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Met als doel, de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Het doel is een maximale opwarming van maar 1,5 graad. Wat houdt dit klimaatakkoord nou precies in? En lopen we een beetje op schema om aan dit akkoord te voldoen?


In het klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen getekend voor het verminderen van de CO2 uitstoot. In 2030 moet de uitstoot 55% minder zijn dan in 1990. In 2050 wil de Europese Unie zelfs klimaatneutraal zijn. Elke vijf jaar rapporteren de nationale overheden wat hun doelen voor het verlagen van de broeikasgassen de komende vijf jaar gaan zijn.

Wat betekent dit akkoord voor Nederland?
Nederland zal flink moeten gaan verduurzamen om deze doelstelling te halen. In 1990 stootte Nederland 228 miljoen ton CO2 uit. Dit betekent dat in 2030 het nog maar 116 Mton mag zijn. Het verminderen van uitstoot is verdeeld over verschillende sectoren. In de onderstaande grafiek is te zien hoeveel de sectoren moeten gaan verminderen en hoeveel uitstoot er zou zijn geweest zonder het klimaatakkoord.

De sector die het meest moet gaan verduurzamen is de industrie. Dit wil de overheid gaan bereiken door een CO2 taks. Deze taks is begonnen in 2021, elk jaar is het tarief omhoog gegaan. Om zo een financiƫle stimulans te hebben om minder te gaan uitstoten.

CO2 uitstoot bij de industrie
Foto: cwizner, Indie_charles (CC0 1.0)

12 maart 2023 |
Renate van Rooijen
Student minor Journalistiek en nieuwe media