Achtergrond met tijdlijn
Klimaatakkoord van Parijs: haalbaar of te hoog gegrepen
12 maart 2023
Renate van Rooijen
Student minor Journalistiek en nieuwe media

In 2016 heeft de Europese Unie namens Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Met als doel, de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. Wat houdt dit klimaatakkoord nou precies in? En lopen we een beetje op schema om aan dit akkoord te voldoen?


In het klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen getekend voor het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Om dit te bereiken is het doel om de uitstoot 55% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 wil de Europese Unie zelfs klimaatneutraal zijn. Elke vijf jaar rapporteren de nationale overheden wat hun doelen voor het verlagen van de broeikasgassen de komende vijf jaar gaan zijn.

Wat betekent dit akkoord voor Nederland?
Nederland zal flink moeten gaan verduurzamen om deze doelstelling te halen. In 1990 stootte Nederland 228 miljoen ton CO2 uit. Dit betekent dat in 2030 het nog maar 116 miljoen ton mag zijn. Het verminderen van uitstoot is verdeeld over verschillende sectoren. In de onderstaande grafiek is te zien hoeveel de sectoren moeten gaan verminderen en hoeveel uitstoot er zou zijn geweest zonder het klimaatakkoord.

CO2-taks
De sector die het meest moet gaan verduurzamen is de industrie. Dit wil de overheid gaan bereiken door een CO2-taks. Deze taks is begonnen in 2021, elk jaar zal het tarief van de taks omhoog gaan. Het idee is dat door een financiƫle stimulans bedrijven minder gaan uitstoten. Of dit effect heeft moet nog blijken uit de cijfers. Volgens Professor Kornelis Blok, lid van de wetenschappelijke klimaatraad, kan de CO2-taks een beetje bijdragen. Maar de prijzen voor CO2-uitstoot zijn al ontzettend hoog en toch is er meer nodig om bedrijven over de streep te trekken. Volgens Blok zijn er meerdere instrumenten nodig om de industrie te laten verduurzamen, zo denkt hij dat een combinatie van de CO2-taks, een subsidie voor verduurzaming en een regulering van de uitstoot veel beter gaat werken dan enkel de CO2-taks.

Uitstoot door de jaren heen
De uitstoot van Nederland fluctueert door de jaren heen. In de onderstaande grafiek is de uitstoot van de Nijverheid te zien en de hoogte van de energievoorziening.

Verklaring cijfers
De cijfers uit bovenstaande grafiek zijn goed te verklaren. Een kort overzicht hiervan is te lezen in onderstaande tijdlijn.

Doelstellingen behaald in 2030?
De Europese Unie heeft in 2020 al een vermindering van 33% van de uitstoot gerealiseerd ten opzichte van 1990. Of de Europese Unie de doelstelling van 55% in 2030 gaat halen twijfelt professor Blok niet aan. Of de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijft is nog maar de vraag. Dit is ook niet alleen in handen van de EU, maar in handen van de hele wereld. Het moet ook nog blijken of de doelstellingen van 2030 hiervoor genoeg zijn. Verder is het ook belangrijk om te kijken naar wat we na 2030 gaan doen. Want we hebben nog een lange weg te gaan naar klimaat neutraal zijn.

12 maart 2023 |
Renate van Rooijen
Student minor Journalistiek en nieuwe media