Hoe de Universiteit uit haar kleren groeit (concept)
12 maart 2023
Joep de Groot
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)

De instroom van studenten aan de Universiteit Leiden groeit al jaren gestaag. Met name het aantal internationale studenten dat de Universiteit elk jaar aantrekt is de afgelopen jaren flink toegenomen. De kleine historische binnenstad groeit niet mee en de woningmarkt zit nog altijd flink op slot. Dat zorgt voor spanningen in de stad. Kind van de rekening zijn vooral de studenten die in hun studentenstad Leiden willen wonen. Dat lukt namelijk lang niet iedereen meer.

De omvang van de gemeente Leiden is de afgelopen zestien jaar vrij stabiel. De bevolking schommelt tussen de 117 en 125 duizend. Het aantal studenten aan de Leidse universiteit daarentegen, verdubbelde tussen 2006 en 2021 van zo’n 17 duizend tot bijna 34 duizend studenten. (eventueel iemand spreken over spanningen tussen studenten en ‘echte’ leidenaars)

Uitbreidingsdrang

De universiteit richtte de afgelopen jaren al een faculteit op in Den Haag, Governance and Global Affairs genaamd, waar naast veel internationale studies ook de bestuurskundestudenten hun colleges tegenwoordig volgen. Plannen voor de sloop van woningen rondom de faculteit voor Geesteswetenschappen stuiten al jaren op flink protest, waardoor de realisatie van de nieuwe ‘humanities campus’ op zich laat wachten. 

Een opvallend gegeven is dat ook het aantal internationale studenten sterk groeide, van enkele honderden tot ruim zesduizend in 2021. Deze studenten kampen net als de Nederlandse met grote problemen bij het vinden van een woning in Leiden. Voor hen zijn de spanningen het hoogst. Als zij geen woning vinden, kunnen ze natuurlijk niet eerst even bij ouders blijven wonen. (Iemand interviewen)

Met name veel meer internationale bachelorstudenten.

Veel meer studenten blijven thuiswonen. (Thuiswonende student spreken)

12 maart 2023 |
Joep de Groot
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)