(concept) ‘Dutch speaking only’: internationale studenten en het gebrek aan studentenwoningen
12 maart 2023
Jessie Hillenaar
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023 en bachelorstudent Geschiedenis

Studenten vanuit de hele wereld komen naar Nederland om een studie te volgen. Helaas hoeven zij niet altijd te rekenen op een warm welkom. Voor de Nederlandse student is het al lastig om een kamer te vinden door het tekort aan studentenwoningen. Voor internationals is dit een nog grotere opgave. Veel hospiteerberichten worden geadverteerd met de termen ‘no internationals’ en ‘dutch speaking only’.

Universiteiten proberen al langer internationale studenten te ontmoedigen om in Nederland te komen studeren. De Nederlandse universiteiten zien geen andere optie meer, mede doordat de mogelijkheid om uit te wijken naar hostels en vakantieaccommodaties verdwenen is. Dit was eerder wel mogelijk doordat deze leegstonden door corona.

In september presenteerde het kabinet een actieplan: het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030. Hierin staat dat tot 60.000 extra betaalbare studentenwoningen beschikbaar moeten komen. Op deze manier hoopt het kabinet het groeiende woningtekort van studenten te verminderen. Het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) verwacht dat het tekort tot 2030 oploopt tot 44.800 woningen. Volgens het kenniscentrum wordt 95 procent van het tekort verklaard door het toenemend aantal internationale studenten.

Burgermeester van Leiden, Henri Lenferink, ziet tot dusver geen problemen met buitenlandse studenten in Leiden. Hier ligt het aantal lager dan gemiddeld. Wel geeft Lenferink toe dat het tekort aan kamers in de stad een probleem vormt. Dit volgens hem echter niet alleen toe te schrijven aan internationale studenten. “Het totale aantal studenten vormt de echte druk op de kamermarkt. Maar dat aantal groeit niet meer zo snel.” Universiteit Leiden heeft een oproep gedaan om niet vanuit het buitenland naar Nederland te komen als je nog geen kamer hebt. Lenferink staat hier wel achter.

12 maart 2023 |
Jessie Hillenaar
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023 en bachelorstudent Geschiedenis