2023 een record-stakingsjaar
2 maart 2023
Inge van Rooijen
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023

Straten vol afval en mensen die wachten op een bus die niet komt, het zijn beelden die we de afgelopen maanden veel zagen. In januari en februari 2023 werd namelijk opvallend veel gestaakt en het einde lijkt is nog niet in zicht. Jose Kager (FNV): ”2023 wordt een actiejaar”.

Door de hoge energieprijzen en de enorme inflatie is het leven voor veel mensen duurder geworden. Doordat salarissen vastliggen, verliezen veel mensen hun koopkracht. Sommige mensen kunnen hun vaste lasten zelfs niet meer betalen met het salaris wat ze nu hebben. Dit leidt tot veel onrust op de werkvloer en kan leiden tot stakingen, aldus Kager.

Stijgende cijfers
Sinds september 2022 zit het aantal leden van de FNV in de lift. Waar voor die tijd meer leden weggingen dan dat erbij kwamen, is dit nu juist andersom. In Januari nam het ledenaantal met meer dan 7300 leden toe. Met name jonge mensen tot 35 jaar melden zich vaker aan. Kager: ”mensen zien wat je als vakbond voor verschil kan maken.”

Verschil maken doen de vakbonden in deze tijd zeker. Het afgelopen jaar heeft de FNV tachtig ultimatums gesteld. Dit is in 22 jaar nog nooit zoveel geweest. Twee derde van deze ultimatums leidde uiteindelijk niet tot een staking omdat de vakbonden en de werkgevers tot een nieuw cao-akkoord kwamen. Bij de overige ultimatums gebeurde dat niet, wat in sommige gevallen tot stakingen leidden.

Deze trend lijkt door te zetten. In een gemiddeld jaar wordt zo’n 25 keer gestaakt. Dit jaar zit het aantal stakingen in januari en februari al bijna op dit getal. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Onlangs kondigden ziekenhuispersoneel aan halverwege maart te gaan staken en ook rechters dreigen met stakingen.

Van de stakingen in januari en februari staat hieronder een overzicht, met daarin de eisen, tegenbiedingen en de mogelijke uitkomst weergegeven.

In totaal werd in januari en februari 32 dagen gestaakt, waarbij op twaalf dagen door meerdere sectoren tegelijk. Met name de stakingen die de maatschappij ontwrichten kregen veel aandacht. Zo zorgden de estafette stakingen bij de afvalvoorziening voor straten vol vuilnis en troep en leidde de stakingen in het Openbaar Vervoer tot vele mensen die tevergeefs stonden te wachten op een bus of regionale trein die niet kwam.

”quote vuilnisman/buschauffeur”
Alinea over specifieke staking.

Voor de rest van het jaar blijft het waarschijnlijk niet bij deze stakingen. De stakingsreeks in het streekvervoer die 28 februari begon zal nog zes weken gaan duren, mocht voor die tijd geen akkoord zijn gesloten. Daarnaast is voor halverwege maart een landelijke ziekenhuisstaking aangekondigd waar personeel van vijftig van de vijfenzestig algemene ziekenhuizen aan meedoet. Of deze staking er echt zal komen is nog even afwachten. Ondanks dat de spoedeisende zorg tijdens de staking gewoon doorgaat, is de … bang dat de zorg in het geding komt. Naast de zorg dreigen ook Officieren van Justitie en rechters te gaan staken als de werkdruk niet lager wordt.

Mensen durven sneller te staken omdat ze door het personeelstekort in veel sectoren niet bang zijn om vervangen te worden.

Stuk uit de inleiding:

hebben al bijna net zoveel stakingen plaatsgevonden als in een gemiddeld jaar. In deze maanden hebben negentien stakingen plaatsgevonden, waar het gemiddelde per jaar op vijfentwintig stakingen ligt. In totaal werd in januari en februari 32 dagen gestaakt, waarbij op twaalf dagen door meerdere sectoren tegelijk. FNV: ”2023 wordt een actiejaar”.

2 maart 2023 |
Inge van Rooijen
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2022/2023