Interactieve kaart
Hoe de Europese Unie alsmaar groter werd en nogsteeds wordt
1 maart 2023
Guus Boeren
Derdejaarsstudent BSc Life Science and Technology en minorstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)

De Europese Unie kent een lange geschiedenis. Na twee grote wereldoorlogen te hebben gevoerd kwam het continent aan het begin van de jaren 50 langzaam samen. Meerdere decennia verder heeft zich een supranationale organisatie van 27 landen gevormd waar veel en belangrijke politieke beslissingen worden genomen. Maar hoe heeft de Europese Unie zich in al die jaren ontwikkelt en hoe ziet de toekomst eruit?

Verleden

[Terugblik op het ontstaan van de Europese Unie en hoe de Europese Unie in de jaren is uitgebreid tot haar huidige vorm.]

Hieronder zie je hoe de Europese Unie door de jaren heen is uitgebreid.

Heden

[Hier komt een stukje over de huidige staat van de Europese Unie en hoe er op dit moment naar het uitbreidingsbeleid wordt gekeken.]

Toekomst

[Vooruitblik op de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie. Kort ingaan op welke landen, termijnen en uitdagingen voor deze landen.]

Net zoals de Europese Unie in het verleden is uitgebreid, staan er ook op dit moment landen in de wachtrij om lid te worden. In deze kaart zie je welke landen dit zijn.

1 maart 2023 |
Guus Boeren
Derdejaarsstudent BSc Life Science and Technology en minorstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2022/2023)