Mijn cultuur is niet de jouwe: Cultural Appropriation
29 augustus 2022
Masja Zainoutdinov
student minor journalistiek en nieuwe media (2021/2022)

We zien steeds vaker dat bepaalde elementen uit andere culturen worden toegepast door mensen die hier eigenlijk niks mee te maken hebben. Het toe-eigenen van andermans culturele eigenschappen wordt niet altijd ten harte genomen. Veel mensen worden belachelijk gemaakt voor hun cultuur en diens elementen zoals kledij, haarstijlen en manier van praten. Toch gebeurt het steeds vaker dat Westerse personen deze elementen toe-eigenen op basis van trends. Dit is waarom cultural appropriaton bespreekbaar gemaakt moet worden.

https://www.powtoon.com/ws/dm7Lxmqo72p/1/m

29 augustus 2022 |
Masja Zainoutdinov
student minor journalistiek en nieuwe media (2021/2022)