Het gevaar van de ultra fast fashion-industrie
24 juli 2022
Jasmijn van Gasteren
Student Minor Journalistiek en Nieuwe Media (2021-2022).
Arbeiders aan het werk in een kledingfabriek. Foto: ILO/Aaron Santos (CC BY-NC-ND 3.0 IGO).

We zijn ondertussen allemaal wel bekend met het fenomeen ‘fast fashion’, maar er bestaat tegenwoordig ook zoiets als ‘ultra fast fashion’. Een groot aanbod en voordelige prijzen lijken aantrekkelijk, maar dit nieuwe fenomeen kent vele nadelige kanten.

24 juli 2022 |
Jasmijn van Gasteren
Student Minor Journalistiek en Nieuwe Media (2021-2022).