Explainer
Dit kan de reden zijn dat uw kind vaak te laat komt
17 juni 2022
Saskia Slingerland
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2021/2022 (Bachelor Psychologie)

Dyscalculie, ook wel het minder bekende zusje van dyslexie. Kinderen met deze stoornis lijden aan een ernstig rekenprobleem. De laatste decennia vertoont zich een stijgende lijn in het aantal kinderen dat hiermee kampt, met verschillende gevolgen van dien. De explainer video hieronder verklaart welke problematiek kinderen met dyscalculie ervaren met klokkijken.

Meer weten over dyscalculie? Kijk hier de documentaire van Marit de Graaf.

17 juni 2022 |
Saskia Slingerland
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2021/2022 (Bachelor Psychologie)