Aantal internationale studenten in Nederland stijgt enorm ‘hoge kwaliteit is voor mij belangrijk’
4 april 2022
Thiske Hensbroek
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2021/2022).
Foto: H.-Chr. Gruber (CC BY 2.0)

Het aantal internationale studenten in Nederland is flink gestegen de afgelopen tien jaar. Veel meer zelfs dan het aantal Nederlandse studenten. Wat is de oorzaak van deze enorme toename?

‘Het weer is wel heel slecht’ Zegt student Malene Solheim uit Noorwegen. Maar verder is ze blij met de kwaliteit van het onderwijs en dat er veel in het Engels wordt gecommuniceerd. Dat zijn misschien wel redenen voor de grote stijging internationale studenten in de laatste tien jaar.

In de grafieken hierboven is het heel duidelijk te zien. Waar er in collegejaar 2011/2012 nog ongeveer 53 duizend internationalen in Nederland studeerden, zijn er ondertussen zo'n 115 duizend in het land. De grootste stijging is te zien sinds collegejaar 2015/2016. Zelfs tijdens de coronacrisis bleef het aantal stijgen. En dat terwijl het aantal Nederlandse studenten veel minder hard stijgt.

Hoge kwaliteit

Nederland blijkt dus een aantrekkelijk land om te studeren. Maar waarom? Volgens Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, is vooral de hoge kwaliteit van het onderwijs een belangrijke beweegreden. Volgens hun onderzoek is de kwaliteit voor 9 van de 10 studenten een belangrijke reden.

Dat de hoge kwaliteit van het onderwijs van belang is bevestigen ook studenten International Studies Malene Solheim uit Noorwegen en Emma Velasová uit Slowakije. Zo zegt Emma 'Ik wist dat de kwaliteit van hoger onderwijs in Slowakijke niet ideaal was. Daarom ben ik gaan kijken naar studeren in het buitenland.' En ook Malene noemt in haar lijstje voordelen van studeren in Nederland de hoge kwaliteit.

Maar dit is niet de enige reden. Ook vertellen deze studenten dat ze het fijn vinden dat er zoveel internationale studenten in Nederland zijn waar ze mee op kunnen trekken. En het feit dat er veel onderwijs in Engels wordt aangeboden is ook een pluspunt. Dat de meeste studenten Europees zijn kan wellicht komen doordat de reisafstand naar het thuisland te overzien blijft. Dit geldt tenminste voor Malene.

Uit de kaart hierboven blijkt dat het huidige aantal internationale studenten grotendeels uit andere landen in Europa komt. Met name uit Duitsland. Maar ook het aantal internationale studenten uit landen buiten Europa is aan de stijgende hand. Zo komen er ook flink wat studenten uit China, India, en de Verenigde Staten.

Nadelen

Toch zijn er ook nadelen aan studeren in Nederland voor internationale studenten. Zo zegt Emma dat voor internationals het regelen van de studie en verblijf allemaal bureaucratisch veel moeilijker is. Alles is duurder en tijdrovender. Daarbij geeft ze aan dat ze zich niet heel welkom voelde. Ook Malene vertelt dat ze het lastig vindt dat er zo'n scheiding bestaat tussen de Nederlandse studenten en de internationale studenten.

Uit het rapport van Nuffic blijkt ook dat internationale studenten het meest negatief zijn over de financiën. Wonen, leven en studeren in Nederland is namelijk best prijzig. Internationale studenten betalen meer voor hun studie dan Nederlanders voor dezelfde studie. Studenten uit landen binnen de Europese Unie betalen ongeveer tussen de 1800 en 4000 euro per jaar. Studenten buiten de Europese Unie betalen zelfs tussen de 6000 en 20.000 euro per jaar. Ondanks dat vind Malene uit Noorwegen dat de prijs van studeren in Nederland relatief laag is vergeleken met andere landen. Een van de redenen voor haar keuze.

Psychische problemen

Een ander onderzoek van Nuffic wijst uit dat internationale studenten best veel mentale problemen ervaren. Zo geeft 62 procent aan veel last te hebben van stress. Een derde van de studenten voelt zich vaak eenzaam en verveeld. Maar ook Nederlandse studenten ervaren deze problemen.

Wel is 76 procent tevreden met hun studie en 61 procent is blij met hun leven. Ook Emma en Malene zijn over het algemeen tevreden. Alleen Emma had misschien wel achteraf een andere keuze gemaakt. Zo had ze misschien toch liever medicijnen willen studeren. En dan niet in Nederland.

4 april 2022 |
Thiske Hensbroek
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2021/2022).