Datavisualisatie
Waarom het stijgend aantal pabostudenten niet de oplossing van het lerarenprobleem betekent
28 maart 2022
MatthijsWillemsens
Minor Journalistiek en Nieuwe media 2021/2022

De afgelopen jaren is het vaak in het nieuws geweest. In Nederland heerst er een tekort aan leraren. Met menig protest en veel aandacht van de media in 2019 lijkt het tij gekeerd. Het aantal pabostudenten neemt weer toe, maar helpt dit ook met het lerarentekort? In het westen van Nederland zijn er nog steeds te weinig leraren. Landelijk neemt het aantal leerlingen elk jaar af, maar in de grotere gemeenten is niks van die daling terug te zien.

Ik sprak hierover met Corrie Griffioen (57). Sinds dit schooljaar staat zij voor de klas na een omscholingstraject van 2 jaar. “Hiervoor werkte ik in de mode-industrie, maar daar was geen werk meer in te vinden op mijn leeftijd. Daarom ben ik werk gaan zoeken in een branche waar veel vraag naar was en toen kwam ik al snel uit bij leraar voor het basisonderwijs.” Steeds meer mensen kiezen hier voor, Griffioen deed namelijk de verkorte deeltijd opleiding met menig andere studenten die vanuit een andere branche zich probeerden om te scholen. “In mijn klas zaten oud kappers, reisadviseurs, taxichauffeurs, grafisch vormgevers en noem het maar op. De aandacht die de media aan het lerarentekort gaf heeft hier denk ik zeker aan bijgedragen.”

Stijgend aantal studenten

In de cijfers van het CBS is te zien dat de daling van het aantal pabostudenten op zijn retour is. Sinds het schooljaar van 2018/2019 zijn het aantal pabostudenten weer gestegen. Niet geheel toevallig als je kijkt naar wat er die tijd in de media voorbijkwam. In 2019 waren er een aantal grote stakingen en protesten, waarbij meer dan 4300 basisscholen meededen. Zij protesteerde tegen de lage inkomsten en de hoge werkdruk. Het lerarentekort helpt natuurlijk niet bij deze druk. Gelukkig gaat het salaris van basisschooldocenten iets omhoog de komende tijd. In 2021 is het salaris al gestegen met 2,25 procent en in het nieuwe regeerakkoord staat dat het salaris van het primair onderwijs wordt gelijkgesteld met die van middelbaar onderwijs. Hierdoor gaan docenten van middelbare- en basisscholen het zelfde verdienen en gaan basisschool leraren er nog meer op vooruit.

Dat de werkdruk erg hoog is weet Griffioen maar al te goed. “Ik ben natuurlijk beginnend leraar en heb soms wel moeite met orde houden in de klas. Met 25 stuiterballen is dat soms knap lastig. Daarnaast is het lesgeven niet het enige waar je je mee bezig houdt. Het werk van de kinderen moet worden nagekeken, de lessen moeten worden voorbereid, je moet ouders op de hoogte stellen van de ontwikkeling en de houding van hun kinderen en dan hebben we het nog niet eens over het plannen van uitjes, schoolreisjes en andere activiteiten voor de kinderen.” Er komt dus veel op het dak van een basisschool leraar, waardoor Griffioen het ook terecht vindt dat de salarissen omhoog gaan.

Meer problemen

Waarom het lerarentekort nog niet is opgelost met stijgende cijfers van de pabostudenten ligt aan een aantal andere factoren. De druk komt natuurlijk niet alleen door het weinig aantal leraren, maar ook de hoeveelheid leerlingen. Landelijk gezien dalen de hoeveelheid leerlingen elk jaar, maar in de grotere steden is daar niks van terug te zien. Daar blijven de leerling aantallen hoog. Ook zorgt corona ervoor dat docenten vaker ziek thuis zitten, is het aantal uitstomende leraren hoger dan het instromende en gaan nieuwe leraren vaak binnen 5 jaar een ander beroep beoefenen.

Het lerarentekort is met een oplopend aantal studenten in ieder geval nog niet opgelost, maar het is een stap in de goede richting. Met voldoende aandacht voor het probleem zal het zich op lange termijn hopelijk oplossen. In 2019 heeft het gezorgd voor de stijging van studenten en een beter salaris in 2022. Desalniettemin moet er nog veel gebeuren voordat Nederland echt uit deze onderwijscrisis komt.

28 maart 2022 |
MatthijsWillemsens
Minor Journalistiek en Nieuwe media 2021/2022