Datavisualisatie
Waar de traditionele criminaliteit afneemt, neemt die online steeds meer toe
28 maart 2022
Joska Spijkerman
Pre-master student Journalistiek en nieuwe media 2021-2022

Uit een recent gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research is naar voren gekomen dat het aantal misdrijven in Nederland, de afgelopen 10 jaar sterk gedaald is. Hierbij is een interessante trend zichtbaar waarbij de traditionele criminaliteit afneemt, terwijl de online criminaliteit toeneemt.

In 2021 is het aantal geregistreerde misdrijven en aangifte in Nederland met 35% gedaald ten opzichte van 2012. De provincies met grote steden hebben te maken met de grootste daling. In Zuid-Holland is de afname bijvoorbeeld meer dan 33%. I&O Research heeft het grootste deel van de data-verzameling gedaan en heeft 173.000 mensen ondervraagd.

Afname traditionele criminaliteit

Inbraak, diefstal, vernieling en geweld zijn voorbeelden van 'traditionele criminaliteit'. Deze vormen van criminaliteit zijn sterk verminderd de afgelopen 10 jaar. Inbraak en diefstal zijn bijna gehalveerd. Geweldsdelicten, zoals mishandeling en bedreiging, daalden het minst. De traditionele criminaliteit nam in deze periode met 43% af.

Uit onderzoek is gebleken dat er niet één verklaring is te geven voor deze daling. "De trends in drugsgebruik en- handel, toenemende welvaart en toegenomen investeringen in preventie tegen inbraak en diefstal lijken aan te sluiten bij de ontwikkelingen in criminaliteit."

Aangiftebereidheid

Dat er een afname zichtbaar is in de geregistreerde misdrijven betekent niet dat de daadwerkelijke afname van delicten, de enige bepalende factor is. Volgens het CBS hangt de hoeveelheid geregistreerde misdrijven ook af van de 'aangiftebereidheid'. In een eerder onderzoek van het CBS uit 2020 kwam naar voren dat de aangiftebereidheid ook afneemt. Volgens de onderstaande video daalde dit met 19% in de periode 2012-2019. In de periode die hierna volgde, is de aangiftebereidheid gelijk gebleven. Vanaf mei 2020 is het mogelijk om online aangifte te doen. Volgens VPNgids.nl verlaagt dit de drempel om aangifte te doen en komt het dus de aangiftebereidheid ten goede.

In deze explainer van het CBS wordt nogmaals ingegaan op de daling in de traditionele criminaliteit.

Toename online criminaliteit

Waar de traditionele criminaliteit sterk daalde, steeg de online criminaliteit de afgelopen 10 jaar. Het aantal slachtoffers van online criminaliteit is groeide namelijk met 22%. Online criminaliteit is onder te verdeling in vijf categorieën: aankoopfraude, identiteitsfraude, hacken, verkoopfraude en online pesten. De toename van online criminaliteit (van de afgelopen jaren) kan volgens de politie gevonden worden in de coronapandemie waar men vooral thuis werkte en er veel online werd gewinkeld.

WhatsApp

Peter K. (vanwege zijn privacy niet zijn gehele achternaam) heeft recent last gehad van online criminaliteit. "Mijn dochter had een nieuwe telefoon en ik kreeg een bericht via Whatsapp uit naam van mijn dochter of ik geld wilde storten omdat haar internetbankieren nog niet werkte. Ik heb vervolgens twee keer een groot bedrag overgemaakt en al snel bleek dat zij dat bericht niet verstuurd had." De politie kwam daarna snel in actie. Ze achterhaalde waar het geld heen was gegaan en uiteindelijk zijn de bedragen teruggestort.

Ransomware

Ook in het bedrijfsleven is er sprake van een toename van online criminaliteit stelt Theo, die werkzaam is als security manager. "Ransomware de grootste dreiging in de zakelijke wereld. Een hacker werkt zichzelf hierbij naar binnen in het systeem van een bedrijf, bijvoorbeeld via phishing, en laat malafide software achter. Daarna zorgt de hacker ervoor dat de data van het bedrijf wordt versleuteld en dat alleen de hacker erbij kan en vraagt geld aan het bedrijf om de toegang tot data weer terug te geven."

Bewustzijn

Theo benadrukt dat bewustzijn bij internetgebruik belangrijk is. "Het is prima dat er steeds minder inbrekers met een koevoet voor je deur staan, maar online zijn er steeds meer criminelen die ook geld van jou willen stelen. Mensen moeten zich bewustzijn van de risico's van de digitale wereld."

28 maart 2022 |
Joska Spijkerman
Pre-master student Journalistiek en nieuwe media 2021-2022