Ook in Den Haag neemt overgewicht zorgelijk toe
28 maart 2022
Hanna van den Boogert
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2021/2022

Overgewicht: steeds meer Nederlandse burgers krijgen er mee te maken. Ook in Den Haag liegen de cijfers er niet om. Om de aantallen de komende jaren binnen perken te houden, bestaat er de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG). “Door middel van preventie en vroegtijdige signalering proberen we gezond gewicht in Den Haag de norm te maken”, aldus Wendy Schneider, programmamanager van HAGG.

Een vergroot risico op chronische ziekten zoals diabetes en kanker, fysieke problemen, slaapstoornissen en psychologische problematiek zoals angststoornissen en depressie: slechts een greep uit de mogelijke gevolgen van overgewicht. Overgewicht kan al op jonge leeftijd ontstaan en grote gevolgen hebben voor de gezondheid op latere leeftijd. In Den Haag ligt de focus dan ook voornamelijk op kinderen tot 12 jaar om het zorgelijk hoge percentage overgewicht naar beneden bij te schroeven.

Maar wanneer is er eigenlijk sprake van overgewicht? Bij volwassenen wordt er gesproken van matig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) hoger dan 25. De verhouding tussen gewicht en lengte van een persoon bepaalt de BMI. Bij een BMI hoger dan 30 wordt er gesproken van obesitas, oftewel ernstig overgewicht. Deze maatstaven gelden voor volwassenen: voor kinderen ligt dit net iets anders. Zij zijn nog in de groei, waardoor de getallen anders geïnterpreteerd moeten worden. Deze grenswaarden ligt bij een BMI van tussen de 17 en 19, afhankelijk van geslacht en leeftijd.

Landelijke trend

Niet alleen Den Haag heeft te maken met een stijging van mensen met overgewicht. Van de 51% Nederlandse burgers met overgewicht, bestaat 36% uit mensen met matig overgewicht. Dit is dus het grootste aandeel. De overige mensen hebben ernstig overgewicht, ofwel obesitas.

In 2018 maakte de overheid afspraken met meer dan zeventig maatschappelijke organisaties over de gezondheid van Nederland. De afspraken hebben betrekking op de vele aspecten van de gezondheid van de Nederlandse burger. Eén onderdeel hiervan is een gezond gewicht: het aantal burgers met overgewicht moet dalen. Wat uit het akkoord duidelijk wordt, is dat het een naast een landelijk en gemeentelijk ook zeker een lokaal wijkprobleem is. Lokale aanpak van overgewicht is dan ook noodzakelijk.

Haagse Aanpak Gezond Gewicht

Om gezond gewicht te stimuleren bestaan er verschillende initiatieven in Nederland. Eén daarvan is Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): een organisatie waar een gezonde maatschappij het streven is. In Den Haag hebben ze deze aanpak vertaalt naar een lokale versie hiervan: Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG). Dit is een programma van de GGD Haaglanden wat gericht is op het voorkomen van overgewicht. Het programma is dan ook voornamelijk gefocust op de kinderen en jongeren in Den Haag. "Overgewicht is een complex probleem, waar verschillende factoren in meespelen. Denk hierbij aan opleiding, armoedeniveau, omgevingsfactoren en culturele opvattingen", vertelt Wendy Schneider, programmamanager van HAGG.

Dat omgevingsfactoren een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van overgewicht, blijkt uit onderstaande grafiek. Het aantal Haagse burgers met overgewicht is het hoogst in de wijken Zuiderpark en Schildersbuurt: maar liefst 25% van de bevolking in deze wijken heeft te maken met overgewicht. In de Vogelwijk en Zorgvliet liggen de aantallen ver onder het gemiddelde, namelijk rond de 8 en 9%. In laatstgenoemde wijken ligt de welvaart van de inwoners duidelijk hoger dan in de eerstgenoemde buurten, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Voorkomen is beter dan genezen

De wijken waar HAGG zich voornamelijk op focust, zijn de achterstandswijken in Centrum, Laak en Escamp. In deze wijken leven veel kinderen die te maken hebben met overgewicht. Waar landelijk 1 op de 8 kinderen kampt met overgewicht, loopt het in deze wijken op tot 1 op de 3 kinderen. "Het is zeer onwenselijk dat de aantallen in deze achterstandswijken zo hoog liggen. Kinderen in deze wijken hebben vaak al te maken met genoeg problematiek die effect heeft op hun gedrag en mentale gezondheid", vertelt Schneider.

Wanneer overgewicht op zulke jonge leeftijd al aanwezig is, is de kans groot dat er op volwassen leeftijd langdurig overgewicht en bijkomende complicaties ontwikkeld wordt. Schneider: "Wanneer kinderen op jonge leeftijd al een gezond gewicht ontwikkelen, kan het aantal volwassen met overgewicht op lange termijn zeker gaan dalen. Dat is waar wij met HAGG naar streven."

28 maart 2022 |
Hanna van den Boogert
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2021/2022