Dus zó denken Nederlanders tegenwoordig over vlees
26 augustus 2021
Janna Huisman
Minorstudent Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021
Het aantal vegetariërs en flexitariërs in Nederland stijgt. Foto: Melkir (CC BY-NC-ND 2.0)

Stijgende zeespiegels, weersextremen en gaten in de ozonlaag zijn gevolgen van een snel veranderend klimaat. Velen zijn ervan overtuigd dat er actie ondernomen moet worden. Een van de manieren waarop individuen proberen bij te dragen is door te minderen met het eten van vlees of vis. In hoeverre doet Nederland daaraan mee?

Toen begin augustus vanuit de Verenigde Naties een alarmerend rapport verscheen, raakte de wereld in paniek. Uit het onderzoek bleek dat het klimaat door toedoen van de mens onomkeerbaar is veranderd. Het IPCC, het klimaatpanel van de VN, stelt dat de C02-uitstoot op korte termijn drastisch omlaag moet. Alleen zo kunnen wij het klimaat enigszins stabiliseren.

Een van de grote belasters op het gebied van C02-uitstoot is de vleesindustrie: de wereldwijde productie van vlees is verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen.

Dat is niet nieuws: al jaren weten we dat vlees eten slecht is voor het milieu. Mede dankzij organisaties als WakkerDier, de Vegetariërsbond en Proveg ontstaat meer bewustwording rondom dit thema.

In deze video wordt uitgelegd wat de impact van de vleesindustrie is het op het klimaat.

Hoe de houding van Nederlanders is ten opzichte van vlees- en visconsumptie onderzocht het CBS afgelopen jaar. De onderzoekers analyseerden of Nederlandse inwoners milieubewust omgaan met het eten van vlees en vis.

Opvallend is dat het grootste deel van alle Nederlanders (75,3 procent) niet elke dag vlees of vis eet.

Meer dan de helft daarvan (44,8 procent) mag zichzelf volgens het CBS flexitariër noemen. Dat ben je wanneer je maximaal vier keer per week vlees eet. Slechts 20,2 procent van de Nederlandse bevolking consumeert iedere dag vlees of vis.

Vooral de verandering in eetpatronen is interessant. Het CBS onderzocht hoe men zich tussen 2020 en 2021 tot vlees en/of vis is gaan verhouden.

Alhoewel ruim de helft van de respondenten nog steeds evenveel vlees of vis eet, verminderde 34,9 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het zou dus kunnen dat men zich meer bewust is van de grote impact die de vleesindustrie op het klimaat heeft.

Ook Chris Slewe (24) ziet dat het aantal flexitariërs en vegetariërs in zijn directe omgeving toeneemt. Hij is masterstudent aan de Universiteit van Utrecht en woont hij in een zogeheten 'masterhuis' in Den Haag.

'Een aantal van mijn vrienden is na hun studententijd vegetarisch gaan eten. Dat komt denk ik vooral doordat ze niet meer in een groot studentenhuis wonen. Nu bepaal je gemakkelijker je eigen eetgewoontes.'

Daarnaast is er volgens Chris ook een andere reden: 'De verandering van je omgeving en levensfase is hét moment om na te denken over je gewoontes.'

Aan flexitariërs (mensen die soms vlees of vis eten) en vegetariërs vroeg het CBS wat de precieze reden is om geen of minder vlees te eten. Het klimaat staat bij vegetariërs op de tweede plek en bij flexitariërs op plaats drie.

Ook Chris ziet dat zijn omgeving nadenkt over het klimaat en hoe je je er als individu toe moet verhouden. 'Een vriend van me is onlangs flexetariër geworden. Hij probeert bewust bezig te zijn met de impact van de vleesindustrie op het klimaat, terwijl hij ook af en toe van een stuk vlees wil kunnen genieten.'

Volgens het CBS zijn in Nederland de meeste vegetariërs en flexitariërs vrouw. Daarnaast is het opvallend dat vooral hoogopgeleiden bezig lijken te zijn met hun vlees- en visconsumptie.

Chris, die als student veel hoogopgeleiden kent, zegt hierover: 'De mensen in mijn omgeving lezen vaak de krant en kijken het nieuws. Daarin komen zowel de slechte toestand van de bioindustrie als klimaatverandering vaak aan bod. Dat zorgt er denk ik voor dat mensen meer nadenken over wat ze eigenlijk belangrijk vinden: is vlees wel altijd nodig?'

Op de vraag of hijzelf actief bezig is met zijn eigen vlees- en visconsumptie antwoordt Chris: 'Ik denk dat de impact van vlees eten op onze leefwereld niet meer ontkent kan worden. Ook ik probeer mijn steentje bij te dragen. Zo heb ik met mijn twee huisgenoten meegedaan aan de Week zonder vlees en koken we regelmatig vegetarische recepten.'

26 augustus 2021 |
Janna Huisman
Minorstudent Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021