Datavisualisatie
Meeuwenoverlast in Leiden nam af, gaat het weer toenemen?
14 april 2021
Nina van Tok
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021 - Bachelor Geschiedenis

De gemeente Leiden heeft afgelopen jaren een speciale ontheffing gekregen om onderzoek te doen naar oplossingen voor meeuwenoverlast. In 2020 liep deze ontheffing af, en nu mag de gemeente niet meer actief de meeuwen verjagen. Bewoners van Leiden zijn benieuwd of de maatregelen van de afgelopen jaren hebben geholpen, en zijn bang dat er straks nog meer meeuwen bijkomen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Leiden gemeente Leiden allerlei maatregelen heeft genomen om de overlast tegen te gaan. Zo wordt al het afval nu in ondergrondse containers weggegooid, om te voorkomen dat meeuwen ervan zouden eten. Daarbij mocht de gemeente meeuweneieren verwisselen met nep-eieren, zodat deze niet uit zouden komen. Ook gaf de gemeente tips op hun website over het ontoegankelijk maken van daken voor meeuwen.

Meeuwen zorgen op verschillende manieren voor overlast. Allereerst krijsen ze, wat vooral voor mensen wonend in de steden als vervelend wordt ervaren. Voornamelijk in de lente, dit is het moment dat ze op zoek gaan naar een partner om zich mee voort te planten, is hun stemgeluid hun lokroep. Hoe gezonder de meeuw des te harder deze krijst, helaas. Daarbij vallen meeuwen mensen aan die aan het eten zijn op straat of op terrassen zitten. En wanneer er afval op straat ligt, plunderen de meeuwen hier graag van.

De maatregelen van de gemeente hebben blijkbaar veel geholpen, want de meeuwenoverlast onder de Leidse bewoners is de laatste paar jaar afgenomen. Zo ervaarde in 2011 meer dan een derde van de bewoners (36%) overlast, in 2019 was dit nog maar 28%.

Toch zijn de verschillen per wijk groot. De wijk waar de meeste vooruitgang is geboekt is in de binnenstand. Daar ervaarde in 2011 nog, in het zuidelijke deel, 76% van de bewoners overlast. In het noordelijke deel van de binnenstad was dit 58%. In 2019 was dit teruggebracht naar 27% en 37%.

Een van de oorzaken van de afname in overlast in de binnenstad is de afvalcontainers. Vooral in de binnenstad lag er voorheen veel afval op straat wat veel meeuwen aantrok. Toch is heft nog steeds ongeveer een derde van de Leidenaren in de binnenstad last van de meeuwen. Bewoners nemen veelal het heft in eigen hand om hier iets aan te doen, nu de gemeente niks meer voor hen kan betekenen.

Bewoonster Robin (22) van een groot studentenhuis in het centrum van Leiden heeft het hef in eigen handen genomen. Vanaf april 2020 woont zij in de zolderkamer van het pand, en heeft sindsdien veel overlast van de meeuwen ervaren. “Ze vliegen rond boven het dak en maken daar hun nesten.” Daar begint de overlast pas. “De meeuwen vechten met elkaar, dan hoor ik allerlei gerommel op het dak. Ook communiceren ze met elkaar, dat krijsen is een heel naar geluid, ook hoor je de jonge meeuwen piepen.”

Bewoonster Robin (22) op haar dak.
Bewoonster Robin (22) op haar dak. Foto: Nina van Tok.

Als de meeuwen er eenmaal genesteld zijn valt er weinig meer aan te doen. Deze lente is ze de meeuwen voor. “De huurbaas wilde pas vanaf april kijken naar de mogelijkheden, maar zij konden behalve het weghalen van de resten van het nest niks betekenen.” Robin heeft zelf een constructie gemaakt waarbij op elke hoek van het dak een plank ligt waar pinnen en spijkers op zitten. Op die manier gaan de meeuwen zich er deze zomer niet nestelen, en hoeft ze hen ook niet weg te jagen. De constructie lijkt te werken. “Tot nu toe heb ik nog geen enkele meeuw gehoord!”

Zelfgemaakte constructie van pinnen en spijkers op het dak. Foto: Nina van Tok
14 april 2021 |
Nina van Tok
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021 - Bachelor Geschiedenis