Factcheck
‘Met het plan van Herstel-NL liggen de IC’s vol met jongeren’
6 april 2021
Steffie Montfrooij
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2020-2021).

BEWERING: Wanneer het plan van Herstel-NL wordt uitgevoerd, zullen de ic’s vol komen te liggen met jonge mensen.

UITKOMST: Onbewezen

Herstel-NL pleit voor een gesegregeerde lockdown. De mensen uit de risicogroepen kunnen er in dit plan, mede ontwikkeld door econome Barbara Baarsma vrijwillig voor kiezen om te verkassen naar een ‘veilige zone’. Deze veilige zone zou besmettingsvrij zijn. Ondertussen zouden de mensen die buiten de risicogroepen vallen weer ‘normaal’ verder kunnen leven: door het openen van de horeca, winkels, sportscholen etc.

Arjen Lubach geeft in de uitzending van Zondag met Lubach van 21 februari 2021 meerdere argumenten waarom dit plan niet zou kunnen werken. Hij richt zich in eerste instantie tot de veilige zones; want hoe kun je garanderen dat deze corona-vrij zijn en blijven?
Vervolgens fantaseert hij verder over de gevolgen voor de rest van de samenleving, waar het virus vrij zou woekeren: want zouden de ic bedden dan niet vol komen te liggen met jonge mensen?

Wie is dan jong?
Om dit te onderzoeken moet eerst vastgesteld worden welke groep mensen Arjen Lubach met deze uitspraak bedoelde. Jonge mensen, of jongeren worden volgens de van Dale bestempeld als mensen in de leeftijdsgroep van 16 tot ongeveer 30 jaar. Maar, de mensen die direct tot de risicogroep voor het virus behoren zijn volgens het RIVM 70 plussers en volwassenen vanaf 18 jaar met onderliggend lijden. Herstel-NL geeft zelf geen duidelijke leeftijdsgrens aan voor de kwetsbare groep.

Om 69 jarigen nu tot de jonge mensen te rekenen, lijkt wellicht ietwat overdreven. En, omdat, volgens het NOS, maar liefst 71 procent van de patiënten op de IC-afdeling ouder is dan 60 jaar, zal dit artikel 59 als bovengrens rekenen voor de groep die Arjen Lubach benoemt.

Besmetting vs. IC-patiënt
Nu de leeftijdsgrens van de groep in kwestie is vastgesteld, kunnen we kijken naar hun bijdrage aan de bezetting van de IC bedden, ten opzichte van het aantal besmettingen. Van het totaal aan besmettingen, volgens het onderzoek van Sanquin, zijn er ongeveer 2,3 miljoen mensen in Nederland besmet geweest met corona. Van het totaal aantal IC opnames, 9.015, zijn 2.905 onder de 60 jaar. Met deze cijfers komt 0.2 % van de mensen onder de 60 op de IC terecht.

Stel, dat door het loslaten van de samenleving met een leeftijdsgrens van 59, iedereen besmet zou raken met het coronavirus, dan zouden daarvan in totaal 14.464 mensen op de IC belanden. Hier moeten we de mensen die al besmet zijn geweest nog van aftrekken, dan komen we op een getal van 11.559 IC patiënten uit.

Penarie met een kanttekening
In Nederland hebben wij normaliter 1150 IC bedden beschikbaar. Dit kan opgeschaald worden tot maximaal 2000 bedden, dit betekent wel afschaling van de reguliere zorg. Dus, mocht iedereen binnen een dag besmet raken, zou Nederland flink in de penarie zitten. In die zin zou Arjen Lubach in gelijk hebben. Daar moet wel bij vermeld worden dat de grootse groep IC patiënten die in dit model zijn meegerekend, verreweg de groep tussen de 50 en 59 is. Zouden we deze groep ook tot de kwetsbaren rekenen komen we op een hele andere som uit. Ook is hier uiteraard een doemscenario geschetst waarbij íedereen besmet raakt. Dit zou in werkelijkheid waarschijnlijk niet zo gebeuren. Daarbij zal niet iedereen op dezelfde dag besmet raken en pleit Herstel-NL voor ‘lichte maatregelen’ als de IC opnames toch te hard zouden toenemen.

De conclusie die we trekken is dat Arjen Lubach, met alle kanttekeningen van dien, gelijk heeft. Maar, dat hij wellicht wat te overdreven met de term ‘jonge mensen’ omgaat. Hierdoor impliceert hij een ander scenario dan het geval zou zijn.

6 april 2021 |
Steffie Montfrooij
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media (2020-2021).