Datavisualisatie
Het recht in eigen hand
6 april 2021
Jeroen Kruit
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021. Derdejaars bachelor student Geschiedenis.

Het aantal rechtenstudenten is de afgelopen jaren flink toegenomen aan de universiteiten in Nederland. Dat rechtsgeleerdheid altijd al een populaire studie was, is niet nieuw. Maar waarom neemt het aantal rechtenstudenten eigenlijk elk jaar toe? “Je krijgt het gevoel dat je één van de velen bent.”

In het huidige studiejaar is een grote piek van het aantal studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten te zien. Een recordaantal van 817.000 studenten is bezig met een academisch carrière. Het aantal WO’ers (Wetenschappelijk Onderwijs) steeg met ongeveer 8 procent en het aantal HBO’ers steeg ongeveer met 10 procent dit jaar. Redenen hiervoor zijn verschillende versoepelingen op de hogescholen en universiteiten, die zijn ingesteld vanwegede COVID-19-pandemie. Door een verlaging van het BSA (Bindend Studie Advies), het wegvallen van het eindexamen en het eenvoudiger maken van de start van een masteropleiding, zijn er meer studenten actief op beide instellingen.

Binnen alle opleidingsgebieden is het aantal eerstejaars WO studenten ten opzichte van het vorige jaar toegenomen. Opvallend aan de toename van het aantal WO’ers, is de toename van het aantal eerstejaars studenten die voor het vakgebied rechten kiezen. Het aantal eerstejaars rechtenstudenten is van 2019 op 2020 met 22 procent gestegen. In 2019 waren er nog 5.160 eerstejaars rechtenstudenten en in 2020 waren dat er 5.890.

Daan Goedkoop, eerstejaars student rechtsgeleerdheid te Leiden, merkt ook veel van de drukte in het begin van zijn studie. “Het is allemaal een beetje onpersoonlijk. Je hebt dan wel een werkgroep, maar die bestaat uit 15 tot 30 studenten, dat is wel echt veel.”

Het aantal WO studenten op de Universiteit Leiden kende net als andere universiteiten in het land een groei van het aantal studenten. Het aantal WO studenten steeg van 30.394 naar 34.984. Hiervan is ongeveer 20 procent actief op de rechtenfaculteit. De toename van het aantal studenten in Leiden valt ook te verklaren door de coronapandemie. Naast eerder genoemde versoepelingen omtrent toelatingseisen op universiteiten, speelt ook het wegvallen van een tussenjaar een rol. De onzekerheid sloeg bij veel studenten toe, na het uitbreken van het coronavirus. Buitenlandreizen werden afgelast en velen hadden geen zin om een jaar thuis te zitten.

Volle collegezalen

Wouter Veldstra[1], assesor evenementen 99e bestuur der J.F.V. Grotius te Leiden, merkt ook een toename in het aantal leden van zijn studievereniging. JFV Grotius is de Juridische Faculteitsvereniging en verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.“Elk jaar krijgen we 700 tot 800 aanmeldingen van nieuwe leden. De laatste jaren zien we een toename in dit ledenaantal van ongeveer 100 studenten.” De Universiteit Leiden heeft de grootste rechtenfaculteit van Nederland.

De toename van het aantal leden en de drukte tijdens eerstejaarsvakken wijt Veldstra aan de versoepelingen die zijn doorgevoerd op de universiteit. “De collegezalen zaten altijd al  bomvol in je eerste jaar. Alleen met een verlaging van het BSA zijn er ook tweedejaars studenten die eerstejaarsvakken weer gaan volgen, dus Ik denk dat de drukte nu wel extreem wordt.” Veldstra maakt wel de kanttekening dat de Universiteit Leiden elk jaar het zelfde aantal eerstejaarsstudenten aanneemt. “De universiteit neemt elk jaar ongeveer 1000 nieuwe studenten aan. Of het bij andere universiteiten drukker is geworden? Dat durf ik niet te zeggen, maar tijdens gezamenlijke feesten met andere verenigingen was het wel drukker.”

Andere universiteiten kennen wel degelijk een toename van het aantal rechtenstudenten. Op de UvA (Universiteit van Amsterdam) waren dit studiejaar 39.000 studenten actief. 10 procent meer dan het voorgaande studiejaar. Een grote groei vond plaats aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. Respectievelijk steeg het aantal rechtenstudenten van dit studiejaar, ten opzichte van 2019, met 20 procent. De UvA denkt dat de grote toename van het aantal studenten duidelijk te verklaren valt aan de hand van de coronacrisis.

Vastpinnen

Waarom eerstejaars rechtenstudent Goedkoop gekozen heeft voor zijn studie? “Ik vind het fijn dat je meerdere richtingen op kan met rechten. Bij rechten hoef je je nog niet helemaal op een onderwerp vast te pinnen.” Ook geeft hij aan dat de garantie op een baan na een studie rechten erg groot is. “Dat hou je natuurlijk wel in je achterhoofd als je voor een studie kiest.” En met hem zijn er meerdere. Veel rechtenstudenten zeggen te kiezen voor de studie vanwege de veelzijdigheid. “Met rechten kun je alle kanten op”, klinkt op veel universiteitswebsites. Dit maakt de studie dan ook populair voor velen.

De versoepelingen omtrent de toelatingseisen op universiteiten door de coronacrisis lijkt een van de voornaamste redenen voor de toename van het aantal rechtenstudenten. Ook de grote aantrekkingskracht door de veelzijdigheid van rechtsgeleerdheid maakt dat studenten voor de studie kiezen. Wil jij nou volgend jaar rechten studeren? Veldstra raadt aan om vooral je werkcolleges te blijven bijwonen. “En word lid bij Grotius”, vertelt hij met een knipoog.


[1] Veldstra was in het jaar 2019-2020 actief als bestuurslid van Grotius. Tegenwoordig is hij actief als raad van advies bij het huidige bestuur.

6 april 2021 |
Jeroen Kruit
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021. Derdejaars bachelor student Geschiedenis.