17 miljoen mensen en steeds meer daklozen

17 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. In deze cover van Davina Michelle bezingt ze twee miljoen meer mensen dan in het originele lied. In redelijk korte tijd zijn er heel veel mensen bijgekomen in ons kleine landje. Maar er is meer aan de hand als je de laatste demografische cijfers bekijkt

Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. Foto: Pixabay (CC0).

Niet alleen zijn er in de afgelopen jaren meer Nederlanders bijgekomen, de huishoudens zijn er gemiddeld kleiner op geworden. Daarnaast zijn er meer migranten van westerse én niet- westerse achtergronden. De vergrijzing neemt toe, de gemiddelde Nederlander wordt steeds ouder. De meest recente cijfers die betrekking hebben tot de bovengenoemde onderwerpen zijn onderaan dit artikel in duidelijke grafieken gevisualiseerd.

Wat het meest in het oog springt als de cijfers tussen 2009 en 2018 vergeleken worden, is de enorme stijging van het aantal daklozen. Waar dit aantal zich binnen 10 jaar heeft verdubbeld, geldt dit niet voor de Nederlandse bevolking. Dit betekent dat er de afgelopen jaren disproportioneel veel daklozen bij zijn gekomen in Nederland. Het aantal dakloze mannen is meer dan verdubbeld binnen 10 jaar tijd. Ook worden er steeds meer vrouwen dakloos. De oorzaak van dit probleem is nog niet genoeg onderzocht en dit verdient dan ook meer aandacht in de politieke agenda en het maatschappelijk debat.

Demografische samenstelling Nederland
Infogram
21 juli 2020 |
sanderstoffer