Dolle Mina’s 50 jaar
5 juli 2020
Aniek Weerdenburg
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019/2020
Bron ANP Archief: Op 29 mei 1974 demonstreren Dolle Mina’s voor abortusrecht voor vrouwen met hun campagne Baas in eigen Buik.

Vijftig jaar geleden begonnen Dolle Mina met hun ludieke feministische acties. Zij waren boos om de ongelijke positie van de vrouw. Daar moest iets aan gebeuren en wel meteen.

De Tweede Feministische Golf werd in 1967 ingeluid met het artikel van Joke Kool-Smit in De Gids: Het onbehagen bij de vrouw. In dit artikel beschreef Kool-Smit de onderdrukte positie die de vrouw moest innemen. Het artikel maakte veel los onder de Nederlandse vrouwen. Feministen werden altijd gezien als oubollig, maar dit was een nieuw soort feminisme.

De handen begonnen te jeuken en drie jaar na het artikel ontstond de feministische actiegroep Dolle Mina. Dolle Mina wilde niet vergaderen en discussiëren. Zij wilde actievoeren en zorgen voor aandacht voor deze ongelijkheid. De eerste actie moest groots worden aangepakt. Op 23 januari en 24 januari 1970 begonnen de acties. Eerst werd het kasteel van het opleidingsinstituut Nijenrode bezet, waar alleen maar mannen werden aangenomen. Vervolgens een symbolische corsetverbranding bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker, naar wie de actiegroep vernoemd is. De volgende dag stond heel Amsterdam op zijn kop. Bruiden werden gewaarschuwd bij het stadhuis: zij zouden een slavinnenrol moeten vervullen. Herentoiletten werden afgezet met roze lintjes: als vrouwen niet in openbare toiletten mochten plassen, mochten de mannen dit ook niet.

De eerste acties zorgden voor enorm veel media-aandacht en dit was dan ook precies de bedoeling. Dolle Mina zorgde ervoor dat hun mooiste meisjes op de foto gezet werden. Feministen waren namelijk niet meer oubollig en grijs. Ze waren jong, hip en mooi en verdiende het om gelijk behandeld te worden.

In de tijdlijn hieronder is zichtbaar welke acties de Dolle Mina’s allemaal gevoerd hebben. De acties gingen van meer crèches, naar recht op abortus, naar de onderdrukte huisvrouw-positie.

Over het hele land wilden vrouwen zich aansluiten bij de groep. Overal in Nederland kwamen er Dolle Mina-afdelingen. Zelfs in België kwamen er afdelingen in Leuven, Antwerpen, Gent en Brussel. In de kaart hieronder is te zien dat Dolle Mina verspreid was over heel Nederland en België.

Door al deze afdelingen ontstond er ook een verdeeldheid. Iedere afdeling wilde de nadruk ergens anders op leggen. Ondanks het Dolle Minacongres waarbij de gezamenlijke doelen werden vastgelegd, versnipperde de groep.

Vijftig jaar later heeft de Tweede Feministische Golf, mede door Dolle Mina, veel bereikt. Anticonceptie en abortus werden mogelijk voor vrouwen, en kwamen overblijfmogelijkheden voor de schoolkinderen en op universiteiten ontstonden er zelfs vrouwenstudies.

Toch is de emancipatie nog steeds niet klaar en is er zelfs een Derde Feministische Golf aan de gang. Wie weet is er over vijftig jaar eindelijk gehele gendergelijkheid.

5 juli 2020 |
Aniek Weerdenburg
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019/2020