Explainer
Waarom niet iedere roker longkanker krijgt
26 mei 2020
Fleur Grandiek
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019-2020

“Mijn buurman van negentig heeft zijn hele leven gerookt, maar is nog kerngezond”, is een veelgebruikt argument in de discussie om al dan niet te stoppen met roken. Ondanks het keiharde bewijs dat al jaren op tafel ligt over het feit dat roken kankerverwekkend is, rookt in 2019 volgens de statistieken van het CBS nog steeds ruim een vijfde van de Nederlandse volwassenen. Waarom krijgt maar vijf procent van die rokers longkanker?

Bronnen

The Lancet: Fritz Lickint

NtvG: De gezondheidseffecten van roken

Máxima mc: Als je rookt krijg je longkanker: is dat echt zo?

New Scientist: Rook 50 sigaretten, krijg één mutatie per longcel

CBS: Lichte daling aantal rokers onder volwassenen

Nature: DNA Damage & Repair: Mechanisms for Maintaining DNA Integrity

26 mei 2020 |
Fleur Grandiek
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019-2020