Corona: crisis van de eeuw?
26 mei 2020
Thijs-Jan van Aalst
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019/2020. Bachelor Geschiedenis, derdejaars.
Beschermende kleding wordt afgeleverd bij het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Hygiëne in Rabat, Marokko. Nog geen tien jaar eerder vonden hier grootschalige protesten plaats. Foto: USAFRICOM. CC BY 2.0.

De coronacrisis wordt door velen nu al de grootste humanitaire ramp van de 21e eeuw genoemd. De impact die het virus heeft op bevolking is echter niet uniek te noemen. Minder dan tien jaar eerder was het de Arabische Lente die het dagelijks leven van miljoenen mensen trof. Is de coronacrisis overtrokken? Of is de Arabische Lente vergeten?

De impact van de coronacrisis op de wereldbevolking is zeer groot. Vrijwel overal is men gedwongen thuis te blijven om de besmettingsgraad te verminderen. Menselijk contact moet tot een minimum beperkt blijven. Niettemin is het wereldwijde sterfgevallen intussen opgelopen tot boven de 300.000, en daar zal het niet bij blijven. De impact die het coronavirus heeft wordt daarom vaak vergeleken met de Tweede Wereldoorlog. Maar veel recenter heeft zich een humanitaire ramp voltrokken die ook een gigantische impact had, namelijk de Arabische Lente

De Lente zonder zomer

De Arabische Lente begon op 18 december 2010 met grote protesten in Tunesië. In navolging hiervan ontstonden door heel Noord-Afrika en het Midden-Oosten protestbewegingen. Deze conflicten hadden een gigantische impact op de bevolking, met burgeroorlogen en militaire coups als bloedigste excessen. Tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds openlijk gevochten in Libië, Jemen en Syrië, maar overal vinden nog schermutselingen plaats. Voor het complete overzicht klik je op deze tijdlijn:

Hoewel het geschatte dodental van de Arabische Lente met minstens 250.000 onder dat van de coronacrisis liggen, kan gesteld worden dat de impact op de Arabische bevolking veel groter was en nog steeds is dan op de meerderheid van de mensen die momenteel thuis moeten blijven vanwege COVID-19. Vergeet hierbij ook niet dat een gedeelte van de zich nu afspelende burgeroorlogen en een groot deel van de strijd tegen Islamitische Staat niet wordt meegerekend in deze inschattingen.

De wereldwijde corona-epidemie waar we nu mee kampen is zonder twijfel een uitzonderlijke gebeurtenis en het ongemak en menselijk lijden moet zeker niet onderschat worden. Het is daarentegen een zeer ontnuchterende gedachte dat rampen van deze schaal vaker plaatsvinden dan er in de Westerse wereld gedacht wordt. Laat dit artikel daarom een herinnering zijn dat hoezeer de lockdown ons dagelijks leven ook onderbreekt, we kunnen het tenminste in vrede uitzitten.

Bronnen: NOS, New York Times Archives

26 mei 2020 |
Thijs-Jan van Aalst
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2019/2020. Bachelor Geschiedenis, derdejaars.